COMUNICAT CU PRIVIRE LA REZULTATUL FINAL AL SESIUNII DE SELECȚIE A PROIECTELOR SPORTIVE SI CULTURALE

COMUNICAT Ca urmare a ședinței Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor sportive și culturale din data de 23.05.2023, constituită în urma depunerii cererilor cu Nr.1/2661/22.05.2023 și Nr. 1/2662/22.05.2023, Vă comunicăm următoarele: Suma aprobată prin Programul anual –lei- Suma alocată –lei- Suma nealocată –lei- Număr proiecte Depuse Finanțate Nefinanțate Cultură – 80.000 61.014 18.986 15 […]