Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante, în cadrul Direcției tehnice, din data de 19.11.2020-proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

Funcţia publică pentru care se organizează concursul/examenul de promovare în grad profesional: –        1 post de consilier grad profesional superior, SCLEP –        1 post inspector grad profesional principal, SCLEP  –        1 post polițist local, grad profesional principal, Poliția locală             Informaţii privind selecţia dosarelor   Data selecţiei dosarelor:  2.11.2020   Numele şi prenumele candidatului Rezultatul […]