Declaratii de avere si interese funcționari publici 2021

Nume si prenume Avere Interese ALMASI JUDIT 2021 2021 ARDELEAN MIHAI 2021 2021 BALOG-TECAU DANIELA 2021 2021 BERETEU VIORICA 2021 2021 BISA EVA 2021 2021 BISA SORIN 2021 2021 BOSCA ANCA 2021 2021 BOSCA IOAN 2021 2021 BOSCA TIMEA 2021 2021 BOTOS ALEXANDRU 2021 2021 BURLIBASA IOANA 2021 2021 CHIRCE SERGIU 2021 2021 CHIS COSMIN […]

Anunț privind dezbaterea publică

Astăzi, 1 martie 2021 UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Regulamentul de salubrizare pentru municipiul Marghita. Dezbaterea publică va avea loc în data de 13 aprilie 2021, ora 16.15, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita.  Cu ocazia elaborării acestui proiect de […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței Consiliului Local Marghita din data de joi , 7 ianuarie 2021 orele 11,00, la sala de sedinte a Primariei Municipiului Marghita

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 611 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita Initiator: primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții Raport de avizare: Comisia de buget finațe și  administrare a domeniului public si privat Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Serviciului Public de Alimentare cu […]