PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței Consiliului Local Marghita din data de joi , 7 ianuarie 2021 orele 11,00, la sala de sedinte a Primariei Municipiului Marghita

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 611 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita Initiator: primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții Raport de avizare: Comisia de buget finațe și  administrare a domeniului public si privat Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Serviciului Public de Alimentare cu […]

Taxe si Impozite – formulare

Declaratie de impunere in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare Declaratie pe proprie raspundere privind imobilele nelocuite ITL 012-P.Juridice-cerere de eliberare certificat de atestare fiscala ITL 007-P.Fizice, Juridice-declaratie impozit-taxa MDT de transport pe apa ITL 006-P.Fizice, Juridice-declaratie impozit MDT cu masa maxima autorizata mai mare de 12 tone ITL 005-P.Fizice, Juridice-declaratie impozit-taxa mijloace transport […]

U.D.M.R. 2020-2024

2Avere ALMASI STEFAN MIHAI 2020 2021 2022 2023 2024 ARKOSI ANTON 2020 2021 2022 2023 2024 BORSI ERNEST 2020 2021 2022 2023 2024 DEMIAN ZSOLT 2020 2021 2022 2023 2024 POCSALY ZOLTAN 2020 2021 2022 2023 2024 NAGY GABRIELLA 2020 2021 2022 2023 2024 Interese ALMASI STEFAN MIHAI 2020 2021 2022 2023 2024 ARKOSI ANTON […]

P.N.L. 2020-2024

2Avere CIARNAU CLAUDIU 2020 2021 2022 2023 2024 PERNEA MARIUS 2020 2021 2022 2023 2024 POP CRISTIAN 2020 2021 2022 2023 2024 SANDOR EMIL 2020 2021 2022 2023 2024 TOIA FLORENTINA 2020 2021 2022 2023 2024 VLAICU MEDA 2020 2021 2022 2023 2024 Interese CIARNAU CLAUDIU 2020 2021 2022 2023 2024 PERNEA MARIUS 2020 2021 […]

P.S.D. 2020-2024

2Avere LAZAR IOAN 2020 2021 2022 2023 2024 TOMUTA EMANUEL 2020 2021 2022 2023 2024 POP GAVRIL 2020 2021 2022 2023 2024 POP DIONISIE 2020 2021 2022 2023 2024 Interese LAZAR IOAN 2020 2021 2022 2023 2024 TOMUTA EMANUEL 2020 2021 2022 2023 2024 POP GAVRIL 2020 2021 2022 2023 2024 POP DIONISIE 2020 2021 […]

Napirendi pont 2020.09.17-ből

1.Határozattervezet, amely a költségvetés helyreigazítását illeti 2020-as évre. Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau Ülésvezető elnök: a Költségvetési-Könyvelőségi Bizottság