LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAP. 1 Dispozitii generale ART. 1 (1) Prezenta lege stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, alese sau numite, precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare publice, in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii si asociatiile legal […]

LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicata*) – administratiei publice locale

*) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, publicata in Monitorul *) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, publicata in Monitorul Oficial […]

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizata*) privind liberul acces la informatiile de interes public

 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAP. I Dispozitii generale ART. 1 Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2000 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale

REGULAMENT-CADRU de organizare si functionare a consiliilor locale     CAP. 1 Constituirea consiliului local  ART. 1 (1) Potrivit legii, in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor va avea loc sedinta de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declarati alesi, la sedinta de constituire a consiliului, se face de catre prefect, prin […]