Raport de activitate 2020

Comisii Raport de activitate 2020 Comisia agricultura, mediu si turism Consilieri Raport de activitate 2020 Almasi Stefan Raport de activitate viceprimar Lazar Ioan Raport Arkosi Anton consilier UDMR Raport de activitate Borsi Ernest 2020 Raport activitate Oros Ramona 2020 Primar

Raport de activitate 2019

Primar Raport privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Marghita pe anul 2019 Comisii Raport de activitate pe anul 2019 Comisia de agricultura, mediu si turism Raport de activitate pe anul 2019 Comisia de buget-finante Raport de activitate pe anul 2019 comisia de urbanism Consilieri Raport de activitate Sas Adascalitii Marcel Raport de […]

Raport de activitate 2018

Raport de activitate pe 2018 – Comisia Buget Finante si admin Domeniului Public si Privat Raport de activitate pe 2018 – Arkosi Anton Raport de activitate pe 2018 – Papai Iosif Raport de activitate pe 2018 – Horvath Sandor Raport de activitate pe 2018 – Borsi Ernest Raport de activitate pe 2018 – Almasi Stefan […]

Raport de activitate 2014

In conformitate cu prevederile art.51 alin (4)din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare consilier local, precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului.