Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local Marghita din data de vineri, 23 aprilie 2021, orele 13.00

Proiect de hotărâre privind schimbarea reprezentantului legal al Municipiului Marghita în cadrul proiectului de finanțare cu titlul „Achiziționare instalație de dezinfecție și dezinsecție, în Marghita și în satele aparținătoare Cheț, Ghenetea, județul Bihor”  Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public si privat Comisia juridică, dezvoltare regionala, integrare europeană, […]

Napirendi pontok a Margittai municípium Helyi Tanácsának összehívása 2021.április 12-én, 16:00 órától

Határozattervezet az 5.urbán zóna-Margitta-tarifacsomagjainak megváltoztatására, egy új szemétszállítási díj lei/személy/hónap elfogadására, melyet az AVE Bihor KFT fog alkalmazni. Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester. Jóváhagyási nyilatkozat: a Költségvetés-Pénzügyi Bizottság és a Köz és magántulajdon Bizottság Határozattervezet, nyilvános liciten történő ingatlan-épületek és telek-bérbeadására, mely 105157-es kadaszerszámmal, Margitta municípiumban helyezkedik el, az Eroilor utca 9-es szám alatt,  Margitta municípium […]

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

In vederea asigurarea transparentei si publicitatii , Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2021 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati. In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind  finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta poate fi consultat pe site-ul institutiei, marghita.ro, la sectiunea […]

Napirendi pontok a Margittai municípium Helyi Tanács ülésének napirendi pontjai 2021.március 31-én, 13:00 órától

NAPIRENDI PONTOK A Margittai municípium Helyi Tanács ülésének napirendi pontjai 2021.március 21-én, 13:00 órától, a Margittai polgármesteri hivatal székházának üléstermében. NAPIRENDI PONTOK A Margittai municípium Helyi Tanács ülésének napirendi pontjai 2021.március 21-én, 13:00 órától, a Margittai polgármesteri hivatal székházának üléstermében. NAPIRENDI PONTOK A Margittai municípium Helyi Tanács ülésének napirendi pontjai 2021.március 21-én, 13:00 órától, a […]

Közlemény

Az ELECTRICA és a S.P.A.A.C.S. Margitta értesíti önöket, hogy a következő napokon megszakítják az elektromos energia és a víz szolgáltatását: 03.23.2021, kedd 09:00-12:00 óra között 03.24.2021, szerda 12:00-16:00 óra között Elnézést kérünk a szolgáltatások megszakítása miatt okozott kellemetlenségekért!

SE APROPIE TERMENUL SCADENT PENTRU PLATA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE AFERENTE PRIMULUI SEMESTRU

Recomandăm cetățenilor să achite până la termenul menționat – 31.03.2021, impozitele/taxele datorate pentru primul semestru al anului în curs: clădiri, teren, mijloace de transport pentru a evita plata majorărilor de întârziere . Plata se poate face: în numerar sau cu cardul, direct la casieria unității noastre; online pe site-ul marghita.ro, sectiunea plăți online. Pentru neachitarea […]

OPORTUNITATE VOUCHERE pentru PERSOANE CU DIZABILITĂȚI – Proiect ANDPDCA – Finanțare POCU

Vă informăm că Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA, www.andpdca.gov.ro), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM, www.anofm.ro), implementează Proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164. Date principale proiect: Cofinanțare: prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru […]

Elektronikus ès elektromos hulladèk gyűjtèsi kampànya!

A Hulladékoknak nem otthon a helyük című elektronikus ès elektromos hulladèk gyűjtèse kampàny szombaton 2021.02.27-èn lesz megrendezve. 10:00 ès 17:00 óra között leadhatjàk az elektronikus vagy elektromos hulladèkot a közlekedő szemèlyzetnek, akik jàrjàk a vàrost.A szervezők ideiglenes informàciós ès hulladèkgyűjtő pontot helyeznek el az elektromos ès elektronikus berendezèsek szàmàra, a vàroshàzával szemközti jàrdàn. Hogyan programàlhatnak az elektronikus […]