NAPIRENDI PONTOK A Margittai municípium Helyi Tanácsának rendes ülésére, 2021.január 14-i, 13:00 óra

1.Határozattervezet, amely a Margitta-i polgármester szakaaparátus Szervezési,Működési Szabályzatára, létszámkeretére, organigrammájának és egyéb alárendelt egység aktivitásának átszervezésére vonatkozik. Kezdeményező: Marcel-Emil SAS ADĂSCIȚII polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési-Pénzügyi Bizottság, Köz és magántulajdon Bizottság. 2.Határozattervezet, amely a szakapparátusának és az alárendelt egységek köztisztviselőinek és szerződéses személyzetének alapfizetésének meghatározása, 2021. Február 1-vel kezdődően. Kezdeményező: Marcel-Emil SAS ADĂSCIȚII polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței Consiliului Local Marghita din data de joi , 7 ianuarie 2021 orele 11,00, la sala de sedinte a Primariei Municipiului Marghita

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 611 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita Initiator: primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții Raport de avizare: Comisia de buget finațe și  administrare a domeniului public si privat Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Serviciului Public de Alimentare cu […]

Program special cu publicul în zilele de 24 și 30 decembrie 2020

Serviciul Impozite și Taxe Locale va avea program special cu publicul în zilele de 24 și 30 decembrie 2020. Astfel, joi, 24 decembrie 2020, între orele 8:00-16:00, se vor efectua doar încasări ale impozitelor și taxelor locale, precum și ale amenzilor. De asemenea, reprezentanții Serviciului Impozite și Taxe Locale Marghita aduc la cunoștință contribuabililor, persoane […]

REGULAMENTUL DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE DE PE RAZA MUNICIPIULUI MARGHITA

DEFINIŢII Art.1 În cuprinsul prezentului regulament termenii și noţiunile de mai jos au următoarele înţelesuri: Beneficiar – persoană fizică, juridică ce locuiește/deţine în proprietate o clădire rezidenţială/nerezidenţială, pe teritoriul municipiului Marghita; Imobil – clădirea sau partea de clădire pe care proprietarul, chiriașul sau utilizatorul cu orice titlu o deține/foloseşte; Operator – persoană juridică ce are […]

Napirendi pontok A Margittai Municípium Helyi Tanácsának ülése 2020.december 17-én, 13:00 órai kezdettel, a Margittai municípium polgármesteri hivatalának tanácstermében.

1.A helyi tanácsosok eskütétele: Nagy Gabriella, Pop Gavril és Pop Dionisie esetén.2.Határozattervezet, amely a 156-os Helyi Tanácsi határozat módosítását illeti, 2020.11.05-ből, valamint  a 149/2020-as Helyi Tanácsi határozatnak, a helyi tanács bizottságok megalapítására.Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel Emil polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon és Jogi Bizottság.   3.Határozattervezet a 2020.év költségvetésének helyesbítésére. Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel […]

AZ ADÓK ÉS ILLETÉKEK SZOLGÁLAT JELENTI

2020.12.10 kezdettel lehet leadni az adó csökkentési/mentességi kérelmeket a 2021 évre (a kiemelt vagy súlyos fogyatékkal élők és az első fokú betegnyugdíjasok, kor és jövedelem függvényében.) Beadási határidő: 2021 március 15-e. A kérelmeket a következő módon lehet beadni: személyesen vagy intézményünknél vagy a következő email címen: [email protected] A  formanyomtatványok elérhetőek az inézmény székhelyén vagy letölthetőek […]

SPRIJIN PENTRU CONTRIBUABILII AFECTAȚI DE STAREA DE URGENȚĂ/ALERTĂ

-50% REDUCERE IMPOZIT CLĂDIRI NEREZIDENȚIALE, FOLOSITE PENTRU ACTIVITATE ECONOMICĂ, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE, CARE AU FOST OBLIGAȚI, POTRIVIT LEGII, SĂ IȘI ÎNTRERUPĂ ACTIVITATEA ECONOMICĂ SAU DEȚIN CERTIFICATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ EMIS DE MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, PRIN CARE SE CERTIFICĂ ÎNTRERUPEREA PARȚIALĂ A ACTIVITĂȚII ECONOMICE; -SCUTIREA DE LA PLATA TAXEI […]

Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde

Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Marghita a distribuit tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde, persoanelor vulnerabile din Municipiul Marghita. Programul prin care Guvernul României acordă aceste tichete sociale pentru masă caldă oamenilor aflați în categorii vulnerabile este reglementat prin OUG nr. 115/2020. Actul normativ prevede măsurile pentru sprijinirea categoriilor de […]

COMUNICAT

Consiliul local al Municipiului Marghita a votat în şedinţa de consiliu din data de 26.11.2020  Hotărârea nr. 175/26.11.2020 privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Marghita nr.104/23.07.2020 pentru stabilirea locurilor de ocupare a domeniului public pentru activitatea de comerț stradal ocazional. Având în vedere prevederile de mai sus,  comercianții care doresc să desfășoare activitatea de […]