Rendes ülés napirendi pontjai 2021.07.27-én, 13:00 órai kezdettel

A Sc. Parc Balneomar SA.gazdasági-pénzügyi helyzetének elemzése. Meghívott: a Sc. Parc Balneomar Sa ezelőtti és jelen vezetősége. 2.Határozattervezet, amely a Margittai municípium erdőállományából származó faanyag értékesítési módjára. Kezdeményező:Sas-Adăscăliții Marcel Emil polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz-és magántulajdont Igazgató Bizottság 3.Határozattervezet Margitta municípium közterületéhez tartozó ingóságok leltárában szereplő egyes pozíciók módosításának jóváhagyásáról és egyes kataszteri számok megalkotásáról […]

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐢𝐭𝐭𝐚 𝐌𝐞𝐠𝐲𝐞𝐢 𝐉𝐨𝐠𝐮́ 𝐯𝐚́𝐫𝐨𝐬 𝐞𝐥𝐬𝐨̋ 𝐡𝐞𝐥𝐲𝐞𝐳𝐞́𝐬𝐭 𝐞́𝐫𝐭 𝐞𝐥 𝐚 𝐌𝐞𝐠𝐲𝐞𝐢 𝐓𝐚𝐤𝐚𝐫𝐢́𝐭𝐨́ 𝐁𝐚𝐣𝐧𝐨𝐤𝐬𝐚́𝐠𝐨𝐧

“𝐌𝐚𝐫𝐠𝐢𝐭𝐭𝐚 𝐌𝐞𝐠𝐲𝐞𝐢 𝐉𝐨𝐠𝐮́ 𝐯𝐚́𝐫𝐨𝐬 𝐞𝐥𝐬𝐨̋ 𝐡𝐞𝐥𝐲𝐞𝐳𝐞́𝐬𝐭 𝐞́𝐫𝐭 𝐞𝐥 𝐚 𝐌𝐞𝐠𝐲𝐞𝐢 𝐓𝐚𝐤𝐚𝐫𝐢́𝐭𝐨́ 𝐁𝐚𝐣𝐧𝐨𝐤𝐬𝐚́𝐠𝐨𝐧! 𝐀 𝐝𝐢́𝐣 𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐥𝐞𝐣. 𝐀 𝐦𝐞𝐠𝐧𝐲𝐞𝐫𝐭 𝐨̈𝐬𝐬𝐳𝐞𝐠𝐞𝐭 𝐞𝐠𝐲 𝐠𝐲𝐞𝐫𝐞𝐤𝐞𝐤𝐧𝐞𝐤 𝐬𝐳𝐚́𝐧𝐭 𝐤𝐨̈𝐫𝐧𝐲𝐞𝐳𝐞𝐭𝐯𝐞́𝐝𝐞𝐥𝐦𝐢 𝐩𝐚́𝐥𝐲𝐚́𝐳𝐚𝐭𝐫𝐚 𝐤𝐞𝐥𝐥 𝐟𝐨𝐫𝐝𝐢́𝐭𝐚𝐧𝐢. 𝐊𝐨̈𝐬𝐳𝐨̈𝐧𝐨̈𝐦 𝐚𝐳 𝐨̈𝐧𝐤𝐨𝐫𝐦𝐚́𝐧𝐲𝐳𝐚𝐭 𝐚𝐥𝐤𝐚𝐥𝐦𝐚𝐳𝐨𝐭𝐭𝐚𝐢𝐧𝐚𝐤, 𝐚𝐳 𝐨𝐤𝐭𝐚𝐭𝐚́𝐬𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞́𝐳𝐦𝐞́𝐧𝐲𝐞𝐤 𝐞́𝐬 𝐯𝐚𝐥𝐥𝐚́𝐬𝐢 𝐠𝐲𝐮̈𝐥𝐞𝐤𝐞𝐳𝐞𝐭𝐞𝐤 𝐭𝐚𝐠𝐣𝐚𝐢𝐧𝐚𝐤 𝐞́𝐬 𝐚𝐳 𝐨̈𝐧𝐤𝐞́𝐧𝐭𝐞𝐬𝐞𝐤𝐧𝐞𝐤, 𝐡𝐨𝐠𝐲 𝐫𝐞́𝐬𝐳𝐭 𝐯𝐞𝐭𝐭𝐞𝐤 𝐚 𝐛𝐚𝐣𝐧𝐨𝐤𝐬𝐚́𝐠𝐨𝐧!“ Polgármester: Marcel Sas Emil Adăscăliții

A 2021.06.28-as rendes ülésének napirendi pontjai, 13:00 órától

1.Határozattervezet, amely Margitta Alapszabályzatát fogadja el. Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság 2.Határozattervezet a Margitta municípium Helyi Tanácsának Szervezési és Működési Alapszabályzatának elfogadására Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság 3.Határozattervezet az Integrált urbanisztikai fejlődés Stratégájának elfogadására a 2021-2027-es időszakára. Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság 4.Határozattervezet, a végleges Adminisztratív […]

Az azonnali ülés napirendi pontjának elfogadása, 2021.06.09-ből

Határozattervezet,  a 105380-as és 105376-os kadaszteri számú, a Telekkönyvbe 105380 és 105376-os számmal beiktatott terület hozzácsatolási javaslata az Eroilor utcán, Margittán, valamint a kadaszteri dokumentáció elfogadására. Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil Jóváhagyási jelentés: a Köz és magántulajdon Adminisztráló Bizottság

“Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Marghita 2021-2027”. Draftul strategiei finale este publicat în vederea consultării și transmiterii de observații

Primăria Municipiului Marghita implementează proiectul “Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul Municipiului Marghita” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, apel POCA/661/2/1. În cadrul acestui proiect, a fost demarată elaborarea “Strategiei integrate de dezvoltare urbană a Municipiului Marghita 2021-2027” a cărei draft final este publicat aici.  După studierea draftului, vă […]

Rendes Tanácsi ülés napirendi pontja 2021.05.25-ből

Határozattervezet Margitta municípium 2021-es költségvetés kiigazítására  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester Jóváhagyási nyilatkozat:Köz-és magántulajdon és Költségvetési Bizottság 2.Határozattervezet, amely a 2021.03.31-i, 48-as számú Helyi Tanácsi határozat módosítására, amely a Margittai municípium Helyi Tanácsának a szakbizottságainak meghatározására vonatkozik. Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester Jóváhagyási nyilatkozat:Jogi Bizottság Határozattervezet a Víz, szennyvíz és szennyvízelvezetés (SPAACS) 2021. Költségvetésének elfogadására Kezdeményező: Sas-Adăscăliții […]