DOCUMENTE NECESARE LA BIROUL IMPOZITE SI TAXE – PERSOANE FIZICE

IMPORTANT! ACTELE ORIGINALE NU SE RETIN! 1.ACTE NECESARE PENTRU IMPUNERI SAU RECTIFICARI DE ROL PENTRU CLADIRI SI TERENURI CERERE (formular tip- pus la dispozitia contribuabililor de Biroul Relatii cu Publicul); DECLARATIE  (formular tip- pus la dispozitia contribuabililor de Biroul Impozite si Taxe); ACT DE PROPRIETATE (original si copie xerox) – titlu de proprietate, contract de […]

DOCUMENTE NECESARE LA BIROUL IMPOZITE SI TAXE – PERSOANE JURIDICE

ACTE NECESARE PENTRU CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALA -cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice (2 exemplare); urmatoarele documente contabile: -balanta analitica aferenta lunii anterioare celei in care se depune cererea (original + copie); -fisa contului 2121 (original + copie); -alte documente din care sa rezulte valoarea de inventar a constructiilor […]