Formulare pentru înscrierea la concurs

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24/2008 Formular inscriere concurs FP 2021 Model adeverinta ANFP Formular de inscriere functie contractuala PMM CVeuropean

Urbanism

PRELUNGIRE AUTORIZATIE PANOU CERERE CERTIFICAT CERERE AUTORIZATIE MODEL ANUNT TERMINARE ANUNT INCEPERE ANEXA CERERE AUTORIZATIE prelungire certficat

Taxe si Impozite – formulare

Declaratie de impunere in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare Declaratie pe proprie raspundere privind imobilele nelocuite ITL 012-P.Juridice-cerere de eliberare certificat de atestare fiscala ITL 007-P.Fizice, Juridice-declaratie impozit-taxa MDT de transport pe apa ITL 006-P.Fizice, Juridice-declaratie impozit MDT cu masa maxima autorizata mai mare de 12 tone ITL 005-P.Fizice, Juridice-declaratie impozit-taxa mijloace transport […]

Acte necesare indemnizatie

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI – ELEVI:STUDENȚI:MASTERANZI ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI în cazul în care solicitantul a beneficiat de indemnizaţie de somaj ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI în cazul în care solicitantul beneficiază de pensie de invaliditate ACTE NECESARE PT. ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI  […]

Taxi

Registru Special pt Autorizatii TAXI Registru Special pt Autorizatii in REGIM DE INCHIRIERE ANEXE TAXI MARGHITA ANEXE CERERI

Modele, formulare finantari nerambursabile

Lista documentelor justificative ( Anexa V ) Instructiuni financiare ( Anexa II ) Formular pentru raportari intermediare si finale ( Anexa IV ) Declaratie de impartialitate a membrilor comisiei de evaluare si selectionare ( Anexa D 04) Declaratie de impartialitate a beneficiarului ( Anexa D 01) Scrisoare de interes ( Anexa A 1) Declaratie ( […]

Acte necesare S.C.L.E.P. Marghita

IN ATENTIA LOCUITORILOR MUNICIPIULUI MARGHITA CARE SOLICITA ACT DE IDENTITATE 1) Cetatenii cu domiciliul in municipiul Marghita, LA CASE, care solicita un act de identitate si NU detin un act de proprietate incheiat in conditii de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, vor obtine de la Primaria Marghita, prin biroul Relatii cu Publicul de […]

Formulare declaratii de avere si interese

Puteti descarca model de DECLARATIE DE AVERE si model de DECLARATIE DE INTERESE. Formular declaratie avere Legea 176/2010 Anexa1 Formular declaratie interese Legea176/2010 Anexa2 Formular EDITABIL declaratie avere Legea176/2010 Anexa1 Formular EDITABIL declaratie interese Legea176/2010 Anexa2 GHID COMPLETARE DAI sept 2018 actualizat cu regulamentul european GHID DE COMPLETARE A DECLARAȚIILOR DE AVERE ȘI DE INTERESE […]