Program cu publicul

IN ATENTIA CETATENILOR Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cartile de identitate se elibereaza titularilor. In situatia in care solicitantul  nu se afla in tara, mandatarul va prezenta procura pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei din statul in care […]

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANEI AL MUNICIPIULUI MARGHITA

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art. 1 – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului Marghita, se organizează în subordinea consiliului local al municipiuluiMarghita, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin […]

Comunicat de presă

În atenţia cetăţenilor În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, dată fiind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212/16.03.2020 a Decretului nr.195/2020; având în vedere comunicatul de presă al Ministerului Afacerilor de Interne (http://mai.gov.ro/comunicat-de-presa-68/) vă aducem la cunoştinţă următoarele:

Acte necesare S.C.L.E.P. Marghita

IN ATENTIA LOCUITORILOR MUNICIPIULUI MARGHITA CARE SOLICITA ACT DE IDENTITATE 1) Cetatenii cu domiciliul in municipiul Marghita, LA CASE, care solicita un act de identitate si NU detin un act de proprietate incheiat in conditii de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, vor obtine de la Primaria Marghita, prin biroul Relatii cu Publicul de […]