REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANEI AL MUNICIPIULUI MARGHITA

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art. 1 – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului Marghita, se organizează în subordinea consiliului local al municipiuluiMarghita, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin […]

REGULAMENTUL DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE DE PE RAZA MUNICIPIULUI MARGHITA

DEFINIŢII Art.1 În cuprinsul prezentului regulament termenii și noţiunile de mai jos au următoarele înţelesuri: Beneficiar – persoană fizică, juridică ce locuiește/deţine în proprietate o clădire rezidenţială/nerezidenţială, pe teritoriul municipiului Marghita; Imobil – clădirea sau partea de clădire pe care proprietarul, chiriașul sau utilizatorul cu orice titlu o deține/foloseşte; Operator – persoană juridică ce are […]

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Poliției Locale Marghita

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE Art. 1. Prezentul regulament de organizare şi funcţioanare reglementează raporturile de serviciu (drepturi, obligații, incompatibilități, conflicte de interese), transparența și normele de conduită în cadrul Poliției Locale Marghita. Art. 2. Funcțiile publice de conducere, polițiștii locali și funcțiile publice generale din cadrul Poliției Locale Marghita au obligația să respecte regulile generale […]