REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANEI AL MUNICIPIULUI MARGHITA

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art. 1 – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului Marghita, se organizează în subordinea consiliului local al municipiuluiMarghita, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin […]