Napirendi pontok a Margittai municípium Helyi Tanácsának összehívása 2021.április 12-én, 16:00 órától

Határozattervezet az 5.urbán zóna-Margitta-tarifacsomagjainak megváltoztatására, egy új szemétszállítási díj lei/személy/hónap elfogadására, melyet az AVE Bihor KFT fog alkalmazni. Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester. Jóváhagyási nyilatkozat: a Költségvetés-Pénzügyi Bizottság és a Köz és magántulajdon Bizottság Határozattervezet, nyilvános liciten történő ingatlan-épületek és telek-bérbeadására, mely 105157-es kadaszerszámmal, Margitta municípiumban helyezkedik el, az Eroilor utca 9-es szám alatt,  Margitta municípium […]

Napirendi pontok a Margittai municípium Helyi Tanács ülésének napirendi pontjai 2021.március 31-én, 13:00 órától

NAPIRENDI PONTOK A Margittai municípium Helyi Tanács ülésének napirendi pontjai 2021.március 21-én, 13:00 órától, a Margittai polgármesteri hivatal székházának üléstermében. NAPIRENDI PONTOK A Margittai municípium Helyi Tanács ülésének napirendi pontjai 2021.március 21-én, 13:00 órától, a Margittai polgármesteri hivatal székházának üléstermében. NAPIRENDI PONTOK A Margittai municípium Helyi Tanács ülésének napirendi pontjai 2021.március 21-én, 13:00 órától, a […]

NAPIRENDI PONTOK 18.02.2021

1.Határozattervezet  helyi tanácsosok kinevezéséről  a municípiumi Dr Pop Mircea kórház vezetőtanácsába. Kezdeményező: Marcel Emil Sas Adăscăliții polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési-Pénzügy Bizottság, Köz és magántulajdon Bizottság, Jogi Bizottság 2.Határozattervezet, amely a helyi tanácsosok kinevezéséről közúti és gyalogosbiztonsági  bizottságba Kezdeményező: Marcel Emil Sas Adăscăliții polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon Bizottság, Jogi Bizottság 3.Határozattervezet,  helyi tanácsosok kinevezéséről […]

NAPIRENDI PONTOK 2021. január 25-i Helyi Tanács ülése, 16:00 órától

1.Határozattervezet, a Margittai municípium köztulajdonából privát tulajdonába átadását illeti egy 2553 négyzetméteres területnek, melynek kadaszterszáma 104639 és  a Telekkönyvbe 104639-es számmal lett beiktatva,  a 104638-as kadaszterszámú, 104638-as Telekkönyvi számú, valamint a 104639 kadaszterszámú, 104639-es Telekkönyvi számmal, Margittán. Kezdeményező: Marcel-Emil Sas Adăscăliții Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság és Köz és magántulajdon Bizottság 2.Bemutatása a 3087/2020.12.18-i Ellenőrzési jelentésnek, […]

NAPIRENDI PONTOK A Margittai municípium Helyi Tanácsának rendes ülésére, 2021.január 14-i, 13:00 óra

1.Határozattervezet, amely a Margitta-i polgármester szakaaparátus Szervezési,Működési Szabályzatára, létszámkeretére, organigrammájának és egyéb alárendelt egység aktivitásának átszervezésére vonatkozik. Kezdeményező: Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési-Pénzügyi Bizottság, Köz és magántulajdon Bizottság. 2.Határozattervezet, amely a szakapparátusának és az alárendelt egységek köztisztviselőinek és szerződéses személyzetének alapfizetésének meghatározása, 2021. Február 1-vel kezdődően. Kezdeményező: Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței Consiliului Local Marghita din data de joi , 7 ianuarie 2021 orele 11,00, la sala de sedinte a Primariei Municipiului Marghita

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 611 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita Initiator: primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții Raport de avizare: Comisia de buget finațe și  administrare a domeniului public si privat Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Serviciului Public de Alimentare cu […]

Napirendi pontok A Margittai Municípium Helyi Tanácsának ülése 2020.december 17-én, 13:00 órai kezdettel, a Margittai municípium polgármesteri hivatalának tanácstermében.

1.A helyi tanácsosok eskütétele: Nagy Gabriella, Pop Gavril és Pop Dionisie esetén.2.Határozattervezet, amely a 156-os Helyi Tanácsi határozat módosítását illeti, 2020.11.05-ből, valamint  a 149/2020-as Helyi Tanácsi határozatnak, a helyi tanács bizottságok megalapítására.Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel Emil polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon és Jogi Bizottság.   3.Határozattervezet a 2020.év költségvetésének helyesbítésére. Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel […]

A Margittai municípium Helyi Tanácsának ülése 2020.november 5-én.

A 2020.10.30-i bírói végzés következtében érvényesített helyettesek eskütétele. Határozattervezet, amely a megállapítását illeti a a helyi tanácsosnak jogának megszüntetésére, Pop Raul Cristian-nak és a megüresedett helyét ennek. Kezdeményező: Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság Határozattervezet, amely a megállapítását illeti a a helyi tanácsosnak jogának megszüntetésére, Durnea Cosmin Florin-nak és a megüresedett helyét ennek. Kezdeményező: […]