A 2022.05.13-i rendkívüli ülés napirendi pontjai 12:00 órától

Határozattervezet a Margittai municípium zonális urbanisztikai terve (PUZ) és az általános urbanisztikai Tervének (PUG) GIS formátumában elfogadásáról és annak költségeinek jóváhagyásáról. Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: Urbanisztikai és területrendezési Bizottság Határozattervezet a Bihaar megyei Margitta municípium, bicikliutak építésének projektjének és a beruházási költségeinek elfogadásáról. Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: Urbanisztikai és területrendezési Bizottság […]

Határozattervezetek a 2022.április 28-i rendes ülésére

1. Határozattervezet a Margittai municípium helyi költségvetésének helyreigazítását illetően 2022-es évre.Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel-Emil polgármesterJóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Köz és magántulajdont Igazgató Bizottság2. A Margittai Adminisztratív Területi Egység helyi adó és illeték értékének valamint egyéb díjaknak, büntetéseknek megszabása 2023-as évre.Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel-Emil polgármesterJóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Köz és magántulajdont Igazgató Bizottság3.Határozattervezet a Margittai municípium […]

Ordine de zi pentru sedinta extraordinară convocată de îndată din 21 .04.2022, orele 15.00

1.Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru proiectul: „Extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale în localitatea  Chet şi  Ghenetea și în municipiul  Marghita, judeţul Bihor” Initiator : primar Marcel Emil SAS ADASCALITII Raport de avizare Comisia de administrare a domeniului public si privat Materiale sedinta

A 2022.04.14-i rendkívüli ülés napirendi pontjai 10:00 órától

Margitta municípium költségvetésének helyesbítése 2022-es évre. Kezdeményező: SAS-ADĂSCĂLIȚII Marcel-Emil polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és köz-és magántulajdon Bizottság Határozattervezet a COVID-19-es világjárvány egészségügyi válságkezelési kapacitás növelésére az Octavian Goga Nemzeti Kollégium diákjai és tanárai között, SMIS 146840 pályázat, amelyben az Octavian Goga Nemzeti Kollégium a kedvezményezett. Kezdeményező: SAS-ADĂSCĂLIȚII Marcel-Emil polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Köz és […]

A 2022.03.24-i rendes ülésének napirendi pontjai, 13:00 órától

1 . Beszámoló Margitta municípium 2021. évi gazdasági, társadalmi és környezeti állapotáról Bemutatja: Margitta municípium polgármestere, Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester Margitta municípium 2022. évi bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítését jóváhagyó határozattervezet.  Kezdeményező :  Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Köz-és magántulajdon  bizottság Határozattervezet a Margitta municípium Adminisztratív Területi Egységének mérlegének, hagyatéki eredményszámlájának és költségvetési végrehajtási […]

A 2022.03.08-i rendkívüli ülés napirendi pontjai, 13:00 órától

Határozattervezet a Bihar megyei Margitta címertervének végleges változatának jóváhagyásáról, a Bihar megyei Heraldikai Bizottság által kért módosításokkal. Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester Jóváhagyási nyilatkozat:Jogi Bizottság Módosítási határozattervezet, a 165/2015.12.16-i Helyi Tanácsi határozat, későbbi kiegészítésekkel, mely a Kereskedelmi és piaci szolgáltatások Szervezési és Működési Szabályzatára vonatkozik. Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: Köz-,és magántulajdon Bizottság Határozattervezet Margitta […]

NAPIRENDI PONTOK A Margitta-i municipium Helyi Tanácsának ülése 2022.01.27

1. Határozattervezet a Margittai Adminisztratív Területi Egység és az ADI Közösségi Fejlesztési Társulás közötti társulás jóváhagyásáról, a tanuszoda beruházási céljainak  közös megvalósítására. Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester Jóváhagyja: Jogi Bizottság 2.Határozattervezet a Margittai municípium tanuszoda beruházási műszaki-gazdasági mutatói jóváhagyásáról. Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester Jóváhagyja: Urbanisztikai és területrendezési Bizottság 3. Határozattervezet a 2022.10.28-i 206-os számú Helyi Tanácsi […]

NAPIRENDI PONTOK A Margitta-i municipium Helyi Tanácsának ülése 2022.01.11

1.Határozattervezet  a Margittai municípium városi mobilitási tervének elfogadására, 2021-2027-es időszakra. Kezdeményező:Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: Urbanisztikai és területrendezési Bizottság és Turisztika-, Mezőgazdaság-, Környezet Bizottság 2.Határozattervezet  Margitta Költségvetési többletének felhasználására, 2022-es évre. Kezdeményező:Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester Jóváhagyási Bizottság: Költségvetési és Köz és magántulajdon Bizottság Materiale sedință