Buget 2017

Buget local 2017 total Buget local 2017 sectiunea functionare Buget autofinantate 2017 sectiunea dezvoltare Buget activitati autofinantate 2017 sectiunea functionare Buget 2017 fonduri nerambursabile total Buget 2017 activitati autofinantate total Buget Local 2017 sectiunea dezvoltare

Buget rectificat la 28.07.2016

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE SECTIUNEA DEZVOLTARE Programul anual de investitii

Dare de seama trim.1 2016

Plati fonduri nerambursabile Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Bilant CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Dare de seama 2015

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor 31.12.2015 BILANT 31.12.2015 SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE 31.12.2015

BUGET 2016

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019 BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PE ANII 2017-2019 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Proiectul de buget local pe anul 2016

In conformitate cu art. 39 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată , Primăria Municipiului Marghita supune spre dezbatere publică Proiectul de buget local pe anul 2016, în limitele sumelor de care dispune la momentul afişării.