Dare de seamă 2022

31.03.2022  functionare venit 10 activitati finantate din venituri proprii 31,03,2022 functionare plati 10 activitati finantate din venituri proprii 31,03,2022 functionare plati 02 buget local 31,03,2022 funct venit 02 BUGET LOCAL VENITURI FUNCTIONARE 31,03,2021 ct de rez patrim-31.03.2022 bilant-31.03.2022 plati 07 din credit 31,03,2022 (2) plati 08 fonduri norvegiene 31,03,2022 plati 10 activitati finantate din venituri […]

Buget 2022

buget local buget local sectiunea functionare buget local sectiunea dezvoltare buget din fonduri nerambursabile buget credite buget autofinantat buget autofinantat sectiunea dezvoltare buget autofinantat sect functionare buget local Rectificare 5 buget local buget local sectiunea functionare buget autofinantat buget autofinantat sectiunea functionare buget local sectiunea dezvoltare buget autofinantat sectiunea dezvoltare Rectificare 1 dezv 10_2 buget […]

Buget 2021

buget local buget local sectiunea dezvoltare buget local sectiunea functionare buget autofinantat buget autofinantat sectiunea dezvoltare buget autofinantat sectiunea functionare Rectificare 1 buget local buget local sectiunea dezvoltare buget local sect dezvoltare buget autofinantat buget autofinantat sect dezvoltare buget autofinantat sect funct Rectificare 2 buget local buget local sectiunea functionare buget local sectiunea dezvoltare buget […]

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

In vederea asigurarea transparentei si publicitatii , Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2021 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati. In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind  finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta poate fi consultat pe site-ul institutiei, marghita.ro, la sectiunea […]

Buget 2020

Buget local total sectiunea dezvoltare buget local sectiunea functionare buget local Buget autofinantat total sectiunea functionare buget autofinantat sectiunea dezvoltare buget autofinanatat Rectificare 1 buget local buget local sectiunea functionare buget local sectiunea dezvoltare buget autofinantat buget autofinantat sectiunea dezvoltare buget autofinantat sectiunea functionare Rectificare 2     buget local     buget local sectiunea functionare     […]

Dare de seama 2019

BILANT SI CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL LA 31.03.2019 CONTUL DE EXECUTIE -VENITURI BUGET LOCAL LA 31.03.2019 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL LA 31.03.2019 CONTUL DE EXECUTIE -CHELTUIELI BUGET LOCAL LA 31.03.2019

Buget 2019

Buget initial 2019 Rectificare 1     buget local     buget local sectiunea functionare     buget local sectiunea dezvoltare Rectificare 2     buget local