DIRECTIA TEHNICA

Compartiment protectia mediului Compartiment cadastru Compartiment achizitii Biroul urbanism ,disc. constructii,amenajarea teritoriului,protectia mediului , cadastru funciar ,achizitii indeplineste urmatoarele atributii: Gestioneaza Planul Urbanistic General (P.U.G.) al municipiului Marghita; Initiaza si propune spre aprobarea Consiliului Local proiecte de hotarari la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z) si Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.) ; Elaboreaza si asigura […]

COMPARTIMENT JURIDIC

Compartiment juridic indeplineste urmatoarele atributii: Reprezinta si sustine interesele institutiei in fata instantelor judecatoresti, a autoritatilor jurisdictionale de la Curtea de Conturi, a organelor de urmarire si cercetare penala cat si a notarilor publici;
Formuleaza actiuni, intampinari, apeluri, interogatorii, recursuri, cereri de revizuire, contestatii in anulare;
Formuleaza plangeri penale in numele si pentru sustinerea intereselor legale ale […]

BIROUL BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE

Biroul buget – contabilitate, salarizare – indeplineste urmatoarele atributii: Intocmeste documentele justificative pentru orice operatie care afecteaza patrimoniul unitatii; Inregistreaza in contabilitate operatiile patrimoniale; Inventariaza patrimoniul unitatii; Intocmeste balanta si bilantul contabil; Asigura controlul asupra operatiunilor patrimoniale efectuate; Furnizeaza, publica si pastreaza informatiile cu privire la situatia patrimoniului si a rezultatelor obtinute de unitate; Asigura […]

COMPARTIMENT CONTROL COMERCIAL

Compartiment control comercial – indeplineste urmatoarele atributii: Verifica legalitatea comertului prin efectuarea unui control permanent pe teritoriul municipiului Marghita, asigurand aplicarea dispozitiilor legale din actele normative care reglementeaza acest domeniu pentru desfasurarea ordonata si civilizata a comertului si prestarilor de servicii si anume: comertul cu amanuntul desfasurat in magazine indiferent de profilul acestora, precum si […]

SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA,AUTORITATE TUTELARA,ASISTENTA SOCIALA

Compartiment autoritate tutelara Compartiment asistenta sociala Compartiment registru – agricol Compartiment relatii publice, mass-media Compartimentul autoritate tutelara -indeplineste urmatoarele atributii: Efectueaza anchete sociale cu privire la: modul de intretinere, crestere si educare a copiilor care urmeaza a fi incredintati unuia din parinti in caz de divort; situatia materiala a unor condamnati care solicita amanarea sau […]