BIROUL ADMINISTRATIV GOSPODARIRE DESERVIRE

Biroul administrativ gospodarire,  deservire –  indeplineste urmatoarele atributii: Asigura spatiile corespunzatoare pentru desfasurarea in conditii normale a activitatii personalului din toate compartimentele primariei;
Controleaza modul de folosire a bunurilor mobile si imobile;
Efectueaza impreuna cu biroul

COMPARTIMENT IT ( INFORMATICA)

Compartiment IT- indeplineste urmatoarele atributii: Participa la elaborarea  strategiei integrate de dezvoltare a sistemului informatic, concepe si elaboreaza proiecte generale de dezvoltare a sistemului informatic in contextul dezvoltarii societatii informationale;
Contribuie laorganizarea si derularea achizitiilor publice din domeniul tehnicii informatice;
Face parte din comisia de achizitionare a echipamentelor hardware si software,
Pregateste caietele de sarcini pentru achizitii de […]

COMPARTIMENT INTEGRARE EUROPEANA, PROMOTOR LOCAL, AGENTIE DE DEZVOLTARE

Compartiment integrare europeana – indeplineste urmatoarele atributii: Monitorizarea si identificarea surselor de finantare rambursabile si/sau nerambursabile; elaborarea cererilor de finantare si a documentatiilor aferente;
Implementarea si/sau monitorizarea proiectelor finantate de Uniunea Europeana sau de alte autoritati finantatoare interne si externe;
Elaborarea, actualizarea si monitorizarea strategiei locale de dezvoltare comunitara pe termen mediu si lung;
Identificarea si initierea prioritatilor […]

COMPARTIMENT PROTECTIE CIVILA

Compartiment protectie civila – indeplineste urmatoarele atributii: Sa planifice si sa conduca activitatile de intocmire, aprobare, actualizare, pastrare si de aplicare a documentelor operative ( planul de protectie civila, planul de evacuare, planul de aparare impotriva dezastrelor si PSI);
Sa asigure, sa verifice si sa mentina in mod permanent, starea de functionare a punctului de comanda […]

COMPARTIMENTUL GESTIUNE RESURSE UMANE

Compartimentul resurse umane – indeplineste urmatoarele atributii: Intocmeste fisele de salarii si opereaza in acestea toate modificarile survenite, tinand cu ajutorul lor evidenta tuturor drepturilor fiecarui salariat, dupa care se intocmesc statele de salarii ;
Asigura angajarea personalului prin concurs/examenpe baza de competenta in conformitate cu prevederile legale si cu statul de functii al Primariei municipiului […]

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Rolul si atributiile compartimentului de audit public intern din cadrul Municipiului Marghita In cadrul Municipiului Marghita, compartåçimentul de audit public intern functioneaza si este organizat in conformitate cu preåvederile Legii 672/2002 privind auditul public intern, precum si cu OMFP nr.38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.
Compartimentul de audit public intern […]

BIROUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE; URMARIRE INCASARI

Biroul impozite si taxe locale , urmarirea incasarilor – indeplineste urmatoarele atributii: Participa la fundamentarea bugetului la partea de venituri;
Organizeaza si asigura drepturile de acces la diferite nivele pentru aplicatia de impozite si taxe locale;
Organizeaza ,indruma si urmareste: primirea, verificarea, operarea in baza de date si arhivarea declaratiilor de impunere pentru impozite si taxe locale;
Raspunde […]