ANUNŢ EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

În conformitate cu prevederile prevederile art.107 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 125 din HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Municipiul Marghita organizează examen/concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici care îndeplinesc cumulativ […]

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Poliția Locală Marghita: • 1 funcţie de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră – ID Post: 444214; • 1 funcţie de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră – ID Post: 444215; • 1 funcţie de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră – ID Post: 422836;

Municipiul Marghita, cu sediul în Marghita, C.Republicii nr.1, județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Poliția Locală Marghita:

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, următoarelor funcţii publice de execuţie vacante de: • 1 funcţie de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Marghita; • 1 funcţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Marghita;

Municipiul Marghita, cu sediul în Marghita, str.Calea Republicii,  nr.1 organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, următoarelor funcţii publice de execuţie vacante de:

REZULTATUL FINAL La examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului vacant de șofer în cadrul compartimentului administrativ-gospodăresc, deservire

Având în vedere prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale: