Cererile pentru scutire/reducere la impozitele aferente anului 2022(persoane cu încadrare în grad de handicap grav sau accentuat/grad I de invaliditate/ în funcție de vârstă și venit)

Serviciul Taxe și Impozite anunță următoarele : Începând cu data de 15.12.2021, se preiau cererile pentru scutire/reducere la impozitele aferente anului 2022(persoane cu încadrare în grad de handicap grav sau accentuat/grad I de invaliditate/ în funcție de vârstă și venit). Termen de depunere : 15 martie 2022. Modalități de depunere a solicitărilor : -în format fizic la sediul instituției […]

KÖZELEDIK A HELYI ADÓK ÉS ILLETÉKEK BEFIZETÉSÉNEK HATÁRIDEJE 2021.09.30

Köszönjük azon állampolgároknak, akik befizették a helyi adókat és illetékeket, így részesülve a kedvezményben, 2021 március 31-ig, valamint azoknak is köszönjük, akik március 31-e után fizették be. Ugyanakkor tájékoztatjuk azon állampolgárokat, akik úgy döntöttek, hogy 2 részletben fizetik ki az adót és illetékeket, hogy közeledik 2021 szeptember 30, befizetési határideje a 2-ik részletnek, összhangban a […]

Somatii, titluri executorii, decizii, popriri si insolvabilitati 2021

Persoane fizice 2392/24.02.2021 4867.4/04.05.2021 4867.7/04.05.2021 4867.7/04.05.2021 4867.12/04.05.2021 4867.16/04.05.2021 4867.14/04.05.2021 4867.18.04.05.2021 4894.1/04.05.2021 4894.2/04.05.2021 4894.3/04.05.2021 4894.4/04.05.2021 4894.13/05.05.2021 4942.1/06.05.2021 4894.6/04.05.2021 4894.8/04.05.2021 4894.9/04.05.2021 4894.10/05.05.2021 4894.11/05.05.2021 4894.12/05.05.2021 4942.1/06.05.2021 4894.5/04.10.2021 4942.3/06.05.2021  5009.2/10.05.2021 5010..3/10.05.2021 5010.1/10.05.2021 5010.2/10.05.2021 4989.1/07.05.2021 4989.2/07.05.2021 4989.3/07.05.2021 4942.2/06.05.2021 4942.4/06.05.2021 4942.5/04.05.2021 5010.3/10.05.2021 5010.4/10.05.2021 5884.2.12.05.2021 5909.3/15.05.2021  58841.12/05.2021 5909.5/13.05.2021 5909.6/13.05.201 5909.9.13.05.2021 5910.1.13.05.2021 58841./12.05.2021 5910.4/13.05.2021 58841/12.05.2021 5910.4/13.05.2021 5910.1/13.05.2021 5909.9/13.05.2021 5909.6/13.05.201 5909.3/15.05.2021 5909.5/13.05.2021 5884.2/12.05.2021 5010.4/10.05.2021 […]

Online fizetések

FelhÍvjuk a kedves állampolgárok figyelmét arra, hogy amennyiben március 31-ig befizetik az egész évre vonatkozó adóit és illetékeit, mind a magán személyek, mind a jogi személyek 10%-os kedvezményt kapnak.A zsúfoltság elkerülése végett, ajánljuk, hogy fizessenek itt, a következő oldalon: http://www.globalpay.ro/…/debite/rediract/debite/lang/ro vagy a www.marghita.ro Online fizetések Adók és illetékek. Kiválasztják a következőképpen a személyt: ha magánszemély, […]

Program special cu publicul în zilele de 24 și 30 decembrie 2020

Serviciul Impozite și Taxe Locale va avea program special cu publicul în zilele de 24 și 30 decembrie 2020. Astfel, joi, 24 decembrie 2020, între orele 8:00-16:00, se vor efectua doar încasări ale impozitelor și taxelor locale, precum și ale amenzilor. De asemenea, reprezentanții Serviciului Impozite și Taxe Locale Marghita aduc la cunoștință contribuabililor, persoane […]

REGULAMENTUL DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE DE PE RAZA MUNICIPIULUI MARGHITA

DEFINIŢII Art.1 În cuprinsul prezentului regulament termenii și noţiunile de mai jos au următoarele înţelesuri: Beneficiar – persoană fizică, juridică ce locuiește/deţine în proprietate o clădire rezidenţială/nerezidenţială, pe teritoriul municipiului Marghita; Imobil – clădirea sau partea de clădire pe care proprietarul, chiriașul sau utilizatorul cu orice titlu o deține/foloseşte; Operator – persoană juridică ce are […]

Taxe si Impozite – formulare

Declaratie de impunere in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare Declaratie pe proprie raspundere privind imobilele nelocuite ITL 012-P.Juridice-cerere de eliberare certificat de atestare fiscala ITL 007-P.Fizice, Juridice-declaratie impozit-taxa MDT de transport pe apa ITL 006-P.Fizice, Juridice-declaratie impozit MDT cu masa maxima autorizata mai mare de 12 tone ITL 005-P.Fizice, Juridice-declaratie impozit-taxa mijloace transport […]

SPRIJIN PENTRU CONTRIBUABILII AFECTAȚI DE STAREA DE URGENȚĂ/ALERTĂ

-50% REDUCERE IMPOZIT CLĂDIRI NEREZIDENȚIALE, FOLOSITE PENTRU ACTIVITATE ECONOMICĂ, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE, CARE AU FOST OBLIGAȚI, POTRIVIT LEGII, SĂ IȘI ÎNTRERUPĂ ACTIVITATEA ECONOMICĂ SAU DEȚIN CERTIFICATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ EMIS DE MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, PRIN CARE SE CERTIFICĂ ÎNTRERUPEREA PARȚIALĂ A ACTIVITĂȚII ECONOMICE; -SCUTIREA DE LA PLATA TAXEI […]