Stabilirea taxelor percepute prin Compartimentul Registru Agricol pentru eliberare atestat de producator si carnet de comercializare a produselor agricole

Primarul Municipiului Marghita , în temeiul art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 , legea administrației publice locale , republicată, cu modificarile și completările ulterioare a inițiat următorul proiect de hotarâre privind    stabilirea taxelor percepute prin Compartimentul Registru Agricol  pentru eliberare atestat de producator si carnet de comercializare a produselor agricole

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică , primăria Municipiului Marghita supune dezbaterii publice acest proiect de hotărâre.

Orice persoană interesată este invitată să depună în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre, la secretariatul primăriei până în  20 aprilie 2018.

Proiectul de hotarâre poate fi studiat atât aici cât și la avizierul Primariei.