Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Marghita

13102017urban_transport_06webPrimarul municipiului Marghita, în temeiul art.45 alin.6 din Legea nr. 215/2001, legea administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, a inițiat următorul proiect:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Marghita.

          În temeiul art.6 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, primăria municipiului Marghita supune dezbaterii publice acest proiect de hotărâre.

         Persoanele fizice și juridice interesate, sunt invitate în 18.11.2016, ora 11,00 la ședința publică ce va avea loc în sala de ședinte a primăriei municipiului Marghita. Până la aceeași dată orice persoană interesată, este invitată să depună în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre, la secretariatul primăriei.

        Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ Teritoriala Marghita poate fi studiat aici.