Primaria municipiului Marghita anunta elaborarea documentatiei pentru Reactualizare si completare PUG Municipiul Marghita mun. Marghita si satele apartinatoare Chet si Ghenetea

Prin H.C.L. nr. 108/ 28.06.2021 a fost aprobata Strategia integrata de dezvoltare urbana a Municipiului Marghita pentru perioada 2021-2027 prin care a fost stabilita nevoile majore ale localitatii astfel incat sa se realizeze o dezvoltare echilibrata si durabila a tuturor domeniilor de activitate in care administratia publica locala are atributii si responsabilitati pentru a asigura cetatenilor un nivel de trai cat mai ridicat si o comunitate cat mai prospera. In cadrul strategiei integrata de dezvoltare urbana a fost stabilita lista de programe/proiecte orientate spre asigurarea de servicii si de utilitati publice adecvate, dezvoltarea economiei locale, imbunatatirea calitatii mediului inconjurator, valorificarea patrimoniului construit, imbunatatirea relatiilor de cooperare cu colectivitatile locale din regiunea Nord-vest, imbunatatirea performantalor institutionale si a dezvoltarii resurselor umane. Portofoliul de proiecte cuprinde proiecte de infrastructura, de mediu si eficienta energetica, proiecte in domeniul turismului, in domeniul sanatatii si educatiei, culturii/a partimoniului cultural, in domeniul incluziunii sociale, etc.

Actualizarea Planului Urbanistic General reprezinta revizuirea reglementarilor urbanistice, a indicatorilor urbanistici propusi si a prevederilor planului initial prin aducerea acestora in acord cu legislatia in vigoare, tendintele de dezvoltare si cerintele de dezvoltare durabila socio-economice si de mediu actuale, precum și actualizarea listei de proiecte de investitii necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare, în baza unor studii de specialitate si a analizei gradului de implementare a planurilor urbanistice în vigoare și a impactului acestora la nivelul localitatii.

In temeiul art. 34 al Regulamentului local privind implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 57/2011, in perioada 22.12.2021 – 17.01.2021, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind elaborarea PUG MARGHITA, la sediul Primariei municipiului Marghita – Serviciul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.G.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Balog-Tecau Daniela-Maria, din cadrul institutiei Arhitect Sef – Directiei Tehnice compartimentul urbanism; telefon 0359/409977 int. 31,  e-mail:  primaria@marghita.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 22.12.2021 – 17.12.2021 si pe site-ul marghita.ro