Dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita

Astăzi  4 februarie 2022  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita.

 Dezbaterea publică va avea loc în data de  7 martie   2022  , ora 16.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. 

Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere prevederile :

– Ordonanţei  Guvernului  nr 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  aprobată prin Legea nr. 650/2002, prin care „(2) Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism”;

Proiectul de hotărâre este fundamentat prin Referatul de aprobare al primarului nr.627 din 19.01.  2022   și Raportul de specialitate  nr.635  din 19.01.2022

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online utilizând formularul de aici sau direct la sediul instituției  între orele 09.00 – 15.00, până inclusiv în ziua dezbaterii, la secretariatul instituţiei biroul nr. 1 etaj.

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.

Documentația poate fi consultată:

  • aici
  • la sediul instituției
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instiuției

Având în vedere evoluția situației epidemiologice în municipiul Marghita și preocuparea autorității locale de a evita crearea unor situații care ar putea provoca răspândirea virusului SARS-CoV-2 vă îndrumăm ca pentru dezbaterea publică din data de 7 martie  2022 privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita, toate opiniile cu valoare de recomandare în legătură cu acest proiect să ne transmiteți în scris până în data de 7 martie 2022, orele 15.00 pe adresa de mail a instituției [email protected].

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”consultare publică referitoare la proiectul de act normativ: privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet aici.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, int. 13, e-mail: [email protected], persoană de contact: secretar general Cornelia Demeter