Dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr. 71 din 23.04.2021 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum si amenzi pentru anul 2022

Astăzi, 19 octombrie  2021 UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr. 71 din 23.04.2021 privind stabilirea nivelurilor  pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum si amenzi pentru anul 2022

Dezbaterea publică va avea loc în data de  2 decembrie 2021, ora 16.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. 

Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere prevederile Codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015 cu modificările si completările ulterioare precum şi Hotărea Consiliului Local nr.71 din 23.04.2021 privind stabilirea nivelurilor  pentru valorile impozabile, impozitele  şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzi, pentru anul 2022.

Proiectul de hotărâre este fundamentat prin Referatul de aprobare al primarului nr.11655 din 19.10.2021  și Raportul de specialitate  nr.11656 din 19.10.2021 .

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online utilizând formularul de aici sau direct la sediul instituției  între orele 09.00 – 15.00,până inclusiv în ziua dezbaterii, la secretariatul institutiei biroul nr. 1 etaj.

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include: Referatul de aprobare a primarului nr. 11655 din 19.10.2021, Raportul de specialitate nr.11656  din 19.10 .2021, propunerile de modificare si completare a HCL nr. 71 din 23.04.2021  privind  stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale pentru anul 2022

Documentația poate fi consultată:

  • aici
  • la sediul instituției
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instiuției

Având în vedere evoluția situației epidemiologice în municipiul Marghita și preocuparea autorității locale de a evita crearea unor situații care ar putea provoca răspândirea virusului SARS-CoV-2 vă îndrumăm ca pentru dezbaterea publică din data de 2 decembrie 2021 privind , toate opiniile cu valoare de recomandare în legătură cu acest proiect să ne transmiteți în scris până în data de 2 decembrie 2021 , orele 15.00 pe adresa de mail a instituției primăria@marghita.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”consultare publică referitoare la proiectul de act normativ: Regulamentul privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire a municipiului Marghita potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002, cu modificările și completările ulterioare.”

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet aici.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, int. 13, e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: secretar general Cornelia Demeter