Dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din municipiul Marghita

Astăzi   9 mai 2022  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din municipiul Marghita.

Dat fiind caracterul de excepţie , ca urmare a nevoii de adoptare si aplicare urgentă a acestui regulament de atestare a administratorilor , în temeiul art. 7 alin. (13)  din Legea nr. 52 din 21 ianuarie  2003 , republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică , cu modificările şi completările ulterioare anuntăm că  dezbaterea publică va avea loc în data de  25 mai    2022  , ora 13.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. 

Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere prevederile :

– Legii nr.196/2018  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţíonarea asociaţiilor de proprietari si administrarea condominiilor,  cu modificările și completările ulterioare,

Proiectul de hotărâre este fundamentat prin Referatul de aprobare al primarului nr.4734 din 9 mai   2022   și Raportul de specialitate  nr.4735  din 9.05..2022

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice și juridice

Documentația poate fi consultată:

  • aici
  • la sediul instituției
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instiuției
  • Orice amandament se poate depune fie in scris la registrtatura primariei până in 25 mai , fie prin prezentare in ziua dezbaterii  din 25 mai orele 13,00

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, int. 16, email: primăria@marghita.ro, persoană de contact: referent de specialitate Gertruda Szarvadi