Comunicat de presa

Ref: Proiectul de buget al municipiului Marghita  pentru anul 2019 a fost publicat pentru consultare luni,  08.04. 2019, Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2019 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati.

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind  finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta poate fi consultat pe site-ul institutiei, www.primaria@marghita.ro, la sectiunea INFORMATII DE INTERES PUBLIC.

Potrivit Legii 273/2006, art. 39, persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere in perioada   08.04.2019 –  25.04.2019 la adresa de email:  primaria@marghita.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Relatii cu Publicul, str. Republicii  nr.1, in atentia Biroului buget contabilitate.

Valoarea bugetului general este de 22.803.008 ,63 lei, din care bugetul de functionarereprezinta 19.388.000 lei, respectiv bugetul de dezvoltare (investitii in derulare) 3.415.008,63  lei.

 La elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli s-au  avut in vedere prevederile legilor,reglementarilor si normelor in vigoare precum si structurile organizatorice existente ale institutiilor  subordinate si structura organizatorica  proprie  a Consiliului local si a aparatului propriu al primariei.

 Proiectul de buget a fost construit avand in vedere  sursele de venituri si baza legala a incasariilor ,nivelul impozitelor, taxele si tarifele , gradul de realizare al acestora, frecventa incasarilor,, precum si  prevederile  legale privind  transferurile, cotele si sumele defalcate din unele   venituriale bugetului de stat    si  excedentul  anilor precedenti  in  vederea solutionarii necesitatilor bugetare  pentru anul 2019 , in scopul finantarii cheltuielilor publice locale.

Lista de obiective prioritare prevede:

 1.  Continuarea obiectivului  -Infiinatare retele de apa si canalizare menajera- cartier Lapis Marghita-     derulat prin AFM
 2. Suport topo si bornare pt PUG
 3. Extindere canalizare menajera si retehnologizare statie de pompare str. Horea – SF+PT
 4. Reabilitarea si extinderea sediul Primariei reactualizare SF+PT
 5.  Reabilitare pod peste Barcau, str. I.LCaragiale
 6.  Dotari Spitalul municipal Dr. Pop Mircea – POR
 7. Retea de apa si canalizare Chet si Ghenetea
 8.  Realizarea sistemului de productie si distributie  a energiei termice pe baza de energie geotermala
 9. Reabilitarea , modernizarea si dotarea spatiilor  bibliotecii Ioan Munteanu, modernizarea parcului central si realizarea culuarului pietonal de legatura in zona central pentru a integra zona cultural-sociala central a municipiului-POR
 10.  Amenajare piata noua   -proiect ROHU
 11.  Construire bazin pt copii -zona Parc Balnear
 12.  Constuire centura ocolotoare loc Marghita
 13.  Reabilitare str N.Balcescu SF+PT
 14.   Achizitie teren domeniu public
 15. Extindere gradinita nr. 1 SF+PT
 16. Reabilitarea si extinderea cladirii scolii Goga 2 Marghita, str piata independentei nr. 1-POR
 17. Cooperare transfrontaliera sustenabila pentru cetateni intre Marghita si Berettyoufalu-Proiect ROHU
 18. Bazin didactic acoperit- parteneriat Consiliul Judetan
 19. Pavare trotuare in municipiul Marghita
 20. Semaforizarea orasului
 21. Schimbare destinatie si amenajare spatii cazare  zona Parc Balnear
 1. Modernizare si reechipare statie de pomparea geotermala Parc Balnear
 2. Centru multifunctional recreativ Marghita
 3. Extindere , modernizare si schimbare iluminat public – POR
 1. Utilitati grup sanitary str Dornei
 2. Pod administrative intre orasele din zona transfrontaliera romano-maghiara ROHU
 3. Extindere sistem de monitorizare video in municipiul Marghita
 4. Construire si amenajare sala de mese la gradinita nr. 5 PT si executie  Liceul Teoretic  Horvat  Janos
 5. Dotare cu echipamente si mobilier de laborator la Liceul Teoretic  Horvath Janos
 6. Centru educational multifunctional Octavian Goga.
 7. Dezvoltarea serviciilor de sanatate  Spitalul Marghita – POR parteneriat Consiliu Judetean.