Anunț privind dezbaterea publică

Astăzi, 05 august 2021 UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire a municipiului Marghita potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 20 septembrie 2021, ora 17.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. 

Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre este fundamentat prin Referatul de aprobare a primarului nr.7774 din 21.07.2021 și Raportul de specialitate nr.7810 din 21.07.2021.

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online utilizând formularul de aici sau direct la sediul instituției  între orele 09.00 – 15.00, persoana de contact Szabó Timea,  telefon: 0259362001, int. 18. 

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include: Referatul de aprobare a primarului nr. 7774 din 21.07.2021, Raportul de specialitate nr.7810 din 21.07.2021, Regulamentul privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire a municipiului Marghita potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația poate fi consultată:

  • aici
  • la sediul instituției
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instiuției

Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus  consultării publice se mai pot depune până la data de 10 septembrie 2021. 

  • prin formularul online disponibil aici;
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primăria@marghita.ro
  • prin poștă, pe adresa str. Calea Republicii, nr. 1, Marghita
  • la sediul instituției, la Registratură între orele 08.00 – 15.00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”consultare publică referitoare la proiectul de act normativ: Regulamentul privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire a municipiului Marghita potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002, cu modificările și completările ulterioare.”

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet aici.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris, va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, int. 18, e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: Szabó Timea.