Anunt dezbatere publica

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Biroul de administrare a domeniului public și privat, aduce la cunoştiinţă publică:

proiectul pentru Regulamentul privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi și de transport în regim de închiriere în municipiul Marghita.

referatul cu propunerea de adoptare  a Regulamentul privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi și de transport în regim de închiriere în municipiul Marghita.

Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere prevederile Legii nr. 38/2003privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 356/2007 privind aprobare normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și celelalte reglementări în domeniu.

Proiectul de regulament poate fi consultat aici sau la sediul Primăriei Marghita situata pe Calea Republicii nr. 1, Bihor Telefon: 0259/362001 0359/409977 Fax: 0359/409982, zilnic între orele 8 şi 16.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003 până la data de 25 februarie 2019, inclusiv, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de regulament supuse dezbaterii publice la sediul Primăriei Marghita situata pe Calea Republicii nr. 1, Bihor, Fax: 0359/409982.

În cazul în care vor fi propuneri de modificare, dezbaterea publică va avea loc în data de 26 februaruie 2019, orele 11.00  în Sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita.