Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector I, grad profesional debutant în cadrul Primăriei municipiului Marghita, Biroul impozite și taxe locale, încasări și urmărire

             Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. Spătar Alina-Gabriela-Dănuța

 

inspector I, grad profesional debutant Respins Nu indeplineste conditia specifica referitoare la studiile necesare pentru ocuparea functiei publice conform art.54 lit.g) din Legea nr.188/1999, (r2), cu modificarile si completarile ulterioare
2. Iștoc Roxana-Sabina inspector I, grad profesional debutant Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba eliminatorie de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației în data de 27.10.2016, ora 09:00, la sediul Primăriei municipiului Marghita.

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Horvath Marinela, inspector.