Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector I, grad profesional asistent în cadrul Primăriei municipiului Marghita

angajareAvând în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.
Numele şi prenumele candidatului
Funcţia publică
Instituţia publică
Rezultatul selecţiei dosarelor
Motivul respingerii dosarului
1.
Molnar Monika
inspector I, grad profesional asistent
Municipiul Marghita
Respins
Neîndeplinirea condițiilor de studii, prevăzute de art.54 lit.f), g) din Legea nr.188/1999
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 18.02.2016, ora 10,00, la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Horvath Marinela, inspector.
  • Afişat astăzi, 9.02.2016, ora 14,00, la sediul Primăriei municipiului Marghita.