Rezultatul probei scrise la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector clasa I, grad profesional asistent în cadrul Primăriei municipiului Marghita – Biroul impozite și taxe locale, încasări și urmărire

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul  probei scrise

 

1. Molnar Monika inspector clasa I, grad profesional asistent 12,17 Respins
   2. Groze Marioara-Genica

 

inspector clasa I, grad profesional asistent 44,67 Respins

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 13.09.2016, ora 12,00 la sediul Primăriei municipiului Marghita

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Horvath Marinela – inspector.