Rezultatul probei scrise la examenul pentru ocuparea funcției vacante de director din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita

Comisia de concurs constituită în baza dispoziţiei primarului nr.226 din 20.04.2017 comunică următoarele rezultate:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. Durnea Cosmin Florin 100 ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare,
  • Afişat astăzi, 24 mai 2017, ora 11,30, la sediul Primăriei municipiului Marghita.