Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru funcțiile publice de execuție vacante din cadrul Direcției tehnice – aparatul de specialitate al primarului municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise Observații
I. Funcția publică: inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției tehnice – compartimentul achiziții publice – ID Post: 422613;

 

1. Chirce Sergiu-Laviniu 54,33

 

Admis
II. Funcția publică: consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției tehnice – compartimentul urbanism, protecția mediului, cadastru funciar – ID Post: 404904;

 

1. Molnár Aliz-Gabriela

 

14,00 Respins
2. Zaharia Cristian-Ovidiu

 

Nu e cazul Absent (proba IT)

 

  • Candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă vor susţine interviul în data de 30.05.2017, ora 10,00 la sediul Municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 25.05.2017, ora 13,45 la sediul Municipiului Marghita.