Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru funcțiile publice de execuție vacante de inspector I, grad profesional asistent cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita – compartiment achiziții publice

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul interviului Rezultatul interviului
I. Funcția publică: inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției tehnice – compartimentul achiziții publice – ID Post: 422613;
1. Chirce Sergiu-Laviniu 62,00 Admis
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 25.05.2017, ora 14,25, la sediul Municipiului Marghita.