REZULTATUL FINAL al examenului/concursului de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de consilier juridic I, grad profesional superior în cadrul Primăriei municipiului Marghita – compartiment juridic

lexAvând în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1 Platona Bianca-Lucia 90,33 100 190,33 Admis
2
3
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Horvath Marinela – inspector.