Informatii utile extrase din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

taxe– Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.09%, asupra valorii impozabile a clădirii.
– Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.2%.

– În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform celor de mai sus impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor unei cladiri rezidentiale.
– În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă (rezidenţiale şi nerezidenţiale) aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.
– În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform prevederilor unei cladiri rezidentiale.
– Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.2% asupra valorii impozabile a clădirii.
– Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.9%, asupra valorii impozabile a clădirii.
– Impozitul pe clădiri/teren/mijloace de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate bunul impozabil la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
– Incepand cu 01.01.2016 se datoreaza impozit/taxa pe teren si pentru suprafata ocupata de cladiri.
– persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 martie 2016 inclusiv;
- persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;
– scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 şi 469 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015.
Niciun contribuabil nu va putea achita vreun impozit datorat daca nu achita mai intai amenzile contraventionale cu care figureaza in evidentele fiscale (art. 165 din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala).
Persoanele fizice si juridice, pot beneficia de o reducere de 10% dacă îşi plătesc integral dările la bugetul local aferente anului in curs, până la data de 31 martie 2016. Plata acestora se poate face fără majorări, în două tranşe, până pe 31 martie,30 septembrie a.c.
Pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale, se vor achita majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună si fractiune de luna de întârziere.