Mûködési Szabályzata 

REGULAMENT privind cadrul, modalitatea si criteriile de analiză si solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri construite prin A.N.L. administrarea , exploatarea si inchirierea acestora
Dispozitie constituire comisie paritara 2016 Regulament intern 2016 Regulament de functionare privind inregistrarea, circulatia si pastrarea actelor in cadrul Primariei Municipiului Marghita Regulament de Organizare si Functionare al