Felépítése

Biroul buget – contabilitate, salarizare – indeplineste urmatoarele atributii: Intocmeste documentele justificative pentru orice operatie care afecteaza patrimoniul unitatii; Inregistreaza in contabilitate operatiile patrimoniale; Inventariaza patrimoniul unitatii; Intocmeste
Compartiment control comercial – indeplineste urmatoarele atributii: Verifica legalitatea comertului prin efectuarea unui control permanent pe teritoriul municipiului Marghita, asigurand aplicarea dispozitiilor legale din actele normative care reglementeaza