Felépítése

Organigrama (include persoane) 2020 Organigrama 2020 ORGANIGRAMA 2019 Hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi pentru celelalte unităţi subordonate
Biroul administrativ gospodarire,  deservire –  indeplineste urmatoarele atributii: Asigura spatiile corespunzatoare pentru desfasurarea in conditii normale a activitatii personalului din toate compartimentele primariei;
Controleaza modul de folosire a bunurilor
Compartiment IT- indeplineste urmatoarele atributii: Participa la elaborarea  strategiei integrate de dezvoltare a sistemului informatic, concepe si elaboreaza proiecte generale de dezvoltare a sistemului informatic in contextul dezvoltarii