Jegyzõkönyvek 

Proces verbal din 17 ianuarie 2013 Proces verbal din 14 februarie 2013 Proces verbal din 21 februarie 2013 Proces verbal din 28 martie 2013 Proces verbal din 8
Ianuarie Proces verbal 21 ianuarie 2014  Proces verbal 30 ianuarie 2014 Februarie Proces verbal 3 februarie 2014 Proces verbal 19 februarie 2014 Proces verbal 27 februarie 2014 Martie