Átlátható döntéshozas 

Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 T A B L O U L CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI
In conformitate cu art. 39 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată , Primăria Municipiului Marghita supune spre dezbatere publică Proiectul de buget local pe