2019

3Hat.2019.01.09A költségvetés többletének lefedettségét illetően, a fejlesztési részlegének A és E pontja, a helyi tanácsból, 2018-as évre.

Hat 8. 2019.01.30Amely az egyetem előtti állami és magán oktatási egységnek szervezését illeti, a Margittai municípium adminisztratív területi egységét illetően, 2019-2020 között.

Hat. 15.2019.01.30A költségvetési többlet felhasználásáról, a fejlesztési forrása 2018.12.31-én, a költségek finanszírozási forrását

Hat.4.2019.01.30Amely a napirendi pontok sorrendjének elfogadását illeti 2019.01.30-án és az azelőtti ülés jegyzőkönyvének elfogadása.

Hat.6.2019.01.30amely a súlyosan fogyatékkal élő személyes asszisztensek aktivitását illeti, 2018.július-decemberre.

Hat.7. 2019.01.30A 2019-es évre vonatkozó Tevékenységi Terv elfogadása, azokra a személyekre vonatkozóan, akik munkaképesek és akik kapják a szociális támogatást

Hat.09.2019.01.3073 négyzetméter, 22414 Telekkönyv 5046, Margitta, Progresului utca, szerződési koncessziójának meghosszabbítása,

Hat.10. 2019.01.30A kiértékelési jelentésnek, 794 négyzetméter területre, amelyet beazonosítanak 101873-as kadaszterszámmal, 101873-as Telekkönyv számmal,

Hat.11.2019.01.30A polgármester és alpolgármester pihenési szabadságának jóváhagyására, 2017-2018-as évre

Hat.12.2019.01.30Amely bizonyos földterületeknek bekebelezését illetik Margitta municípium köztulajdonába, ugyanúgy, mint új kadaszterszámok létrehozása a területeken

Hat.13.2019.01.30 bizonyos különálló, elkülöníthető díjjaknak elfogadására, a szelektív gyűjtésre, amely a köztisztasági szolgáltatás kedvezményezettjei,

Hat.14.2019.01.30A17-es Helyi Tanácsi határozat, 2018.01.30-ból, amely a projekt elfogadását illeti

17A 2019.02.28-as ülés napirendi pontjainak és az ezelőtti ülés jegyzőkönyvének elfogadására.

18hat.Az Adminisztratív területi egysége és a Margittai Mezőgazdasági Társaság közötti szerződés megkötésről Románia, Bihar megye szervezete.

19hat.Amely a lehetőségek feltérképezésének tanulmányát illeti, egy a szívbetegeknek szóló multifunkcionális központ megépítésére, Margitta munícipiumban.

20HatA roma problémával foglalkozó helyi munkacsoport összetételének a jóváhagyására és a helyi akcióterv érvényesítése 2018-as évről.

21HatAmely Margittai Dr. Pop Mircea Kórház szervezeti ábrájának és létszámkeretének elfogadását illeti, 2019-es évre.

22Hat.Az UVVG Arad által koncesszionált terület és annak jogdíjának csökkentéséről a 20.03.2006 1386szerződésben van foglalva és a helyi tanácsi határozat 20.11.2015. 109lett jóváhagyva.

24Hataz Általános Urbanisztikai Terv és a Helyi Urbanisztikai Szabályzat érvényességének meghosszabbítására.

25HatA Helyi Tanács által, a 2018.04.25-i51 tanácsi határozatában elfogadott díjak, helyi adók és illetékek díjat, valamint egyéb díjakét, ugyanúgy, mint a Margitta municípium által

26HatA használati jog létrehozására, a 104711-es kadaszter számú, és a telekkönyvbe 104711-es számmal és 104712-es kadaszterszámmal, amely a telekkönyvbe

27hat. a 2019.03.29-es tanácsi ülésnek napirendi pontjainak és az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása.

28. hat.2019.03. 29A kiegészítő ügyirat jóváhagyásáról, mely a Hulladék menedzsment megvalósítását célozza Bihar megyében.

31 A bérleti díj meghatározására a Román Parókia és Róma Katólikus Parókia között , 1179 négyzetméter területre,a Telekkönyvbe 548- számmal van beiratva, 584-es és 5852-es topószámmal

33hat.A 22,10 négyzetméternyi, 3488-as topó számmal ellátott földterület koncesszióba adásának elfogadása, az építendő-bolt kibővítésére, a Tomuta Olga Olimpia asszony tulajdonának,

34hat.A jelentés elsajátítása a köz-, és magántulajdnra vonatkozik, a javak listájának aktualizálása 2018-ra.

35 hat.Az 11166-os Koncessziós szerződés meghosszabbítására, 2014.04.01-ből, 31,49 négyzetméternyi területe, ingatlan, amely Margitta munícipium privát tulajdona és amely az

36hat. a szabályzat elfogadásra, mely a taxiszolgálat megszervezését, és kivitelezését és bérlését illeti, Margittán.

37hat.A könyvelési mérleg, a gazdasági eredménykimutatás és a költségvetés elszámolási számlájának elfogadása, 2018.12.31-ből, Margitta municípium Adminisztratív területi Egységének.

Hat.38A Helyi Tanács ülésvezető elnökének megválasztását illetően 2019.április-júniusára.

Hat.39A Margitta municípium Helyi Tanácsának azonnali ülésének napirendi pontjainak elfogadására 2019.04.09-re.

Hat.41Amely elfogadását és módosítását illeti a 732018.06.06-os Helyi Tanácsi határozat 3-as cikkelyének, a 322019.03.29-i Helyi Tanácsi határozaton keresztül

Hat.45.2019.04.15Amely a technikai-gazdasági mutatók és társfinanszírozásának aktualizálását illet, a kivitelező dokumentum aláírása után

Hat.46.2019.04.15Amely a technikai-gazdasági mutatók és társfinanszírozást illeti, a 1142018-as Sürgősségi Kormányrendelet 71-es cikkelyének előírásait a célkitűzésnek

Hat.47Amely a Fenntartható Fejlődés nevű integrált projekt, a Bihar megyei hegyvidéki területet illetően, az egészségügyi szolgáltatások, az orvosi beavatkozások és sürgősségi esetek

Hat.48.2019.04.11Amely az összehívását illeti a Margitta-i munícipium Helyi Tanácsának rendkívüli ülésére, 2019.április 15-re.

Hat.48.A 2019. Április 25-én tartott különleges ülés napirendi pontjának és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása.

Hat.50.A Margitta Közigazgatási területe-jövedelmek és kiadások költségvetése 2019-re.

Hat.52. 2019.04.25A kölcsönzött szerszámok felszerelések díjszabásnak jóváhagyására, melyet kiegészítő iratban foglalnak.

Hat.54.2019.04.25A 1235 négyzetméter terület, Margitta, Arany János út 101-es szám koncesszióba adásáról favágás és gyaluláás tevékenységekben.

Hat.56.2019.04.25 A 2015 január 298 Helyi Tanács határozatának módosítása, kiegészítése Margitta municípium stratégiai fejlesztésének jóváhagyására 2014-2020-ra.

Hat.56.Hat.2019.04.25A 2015 január 298-as Helyi Tanács határozatának módosítása, kiegészítése Margitta municípium Stratégiai Fejlesztésének jóváhagyására 2014-2020-ra.

56Hat.2019.05.14Amely a Helyi Tanács rendkívüli ülésének napirendi pontjának elfogadását illeti .

58.Hat2019.05.29A rendkívüli ülés nairendi pontjának és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása, 2019.05.29-én.

59.Hat2019.05. 29Amely a Sc. Parc Balneomar SA.-nak a költségvetésének elfogadását illetően.

60Hat.2019.05.29A 320 négyzetméteres terület árának megállapítása, amelynek 102270-es kadaszterszám és 102270-es topó szám, amely Margitta municípium privát tulajdonát képezi,

63Hat.2019.05.29A Berettyó-Bisztra Területközi Fejlesztési Társaság megalapítását illetően.

64Hat.2019.05.29Amely a működési és szervezési szabályzatának elfogadását illeti Margitta municípium polgármesterének szakaapparátusát és alárendelt intézményeket illetően.

65.Hat.a területi adminisztratív egység képviselőjének meghatalmazására, hogy szavazzon az Adi Ecolect Group Általános Gyűlésén

66Hat.2019.05.29A DALI dokumentáció elfogadására a margittai municípium Pop Mircea kórház járóbeteggondozó tetőfelület építéséhez.

67Hat.2019.05.29A T.Vladimirescu szám alatti ingatlan leltárjegyzékéből való kivétele lebontás miatt.

68Hat.2019.05.29A T.Vladimirescu szám alatti ingatlan leltárjegyzékéből való kivétele lebontás miatt.

69Hat.2019.05.29Az erőforrásokat biztosító terv elfogadása, az anyagok és finanszírozások a sürgősségi esetek kezelésére, Margitta municípiumban 2019-es évre.

70Hat.2019.05.29A Margitta municípium közvilágításának modernizálása nevű projekt elfogadása, Margitta municípiumban, kiegészítése és módosítása

612019.05.29A Margitta municípium közvilágításának modernizálása nevű projekt elfogadása, Margitta municípiumban, kiegészítése és módosítása

72 Hat2019.06.19Amely a költségvetés helyreigazítását illeti Margitta municípiumban, 2019-es évre

73Hat.2019.06.19A 702019.05.29-es Helyi Tanácsi határozat módosításának elfogadását a Margitta municípium projekt engedélyezésére

74Hat.2019.06.19A helyi városrendezési terv módosításáról, amelyben a Calea Republicii utca, 64-es számú

75Hat.2019.06.26Az elfogadására a napirendi pontnak 2019.06.26-ra és az ezelőtti ülés jegyzőkönyvének elfogadása.

77Hat.2019.06.26Elfogadása a területek eladásának, Margitta munícipium privát tulajdonából,

78Hat.2019.06.26Elfogadása a direkt koncesszióba bocsátásáról a 2991-es négyzetméter területnek, amely a 101873-as kadaszterszámú terület,

79Hat.2019.06.26Amely a kulturális és sport tevékenységek projektek elfogadását illeti, mint nem visszatérítendő finanszírozás a helyi költségvtésből, 2019-es évre.

80Hat.2019.06.26Margitta munícipium Helyi Tanácsa összeült rendes ülésre 2019.június 26-án.

81Hat.2019.06.26Tekintve az épület elhelyezési és körülhatárolási tervének megszerzéséről és kadaszteri számának a magántulajdonban levő földterületen történő megállapításáról

Hat.97.2019.08.20Amely elfogadását illeti a 2019.augusztus 20-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak.

Hat.100.2019.08.29A Helyi Tanács ezelőtti ülésének jegyzőkönyvének elfogadása, Margitta municípiumban.

Hat.101A 2019.08.29-es Helyi Tanácsi ülés napirendi pontjának elfogadását illetően.

Hat.102.2019.08.29Amely a költségvetés kiigazítása 2019-es évre, Margittai municípiumban.

Hat.103.2019.08.29amely a Területi Urbanisztikai Terv a cég saját területén való parkolók kialakításáról, reklám táblák elhelyezése ugyanazon területen és az épület homlokzatán

Hat.104A Helyi Tanács ezelőtti ülés jegyzőkönyvének elfogadása, Margitta municípiumban.

Hat.105.2019.09.09.A Helyi Tanács ezelőtti ülés jegyzőkönyvének elfogadása, Margitta municípiumban.

Hat.106a DC 11 és DC11A-s községi út újrabesorolását illetően az útvonalak és azok használatának módosítására

Hat.107.2019.09.09A költségvetés módosításával Margitta municípiumban 2019-es évre.

108.26.2019Amely a Margitta munícipium Helyi Tanácsának ezelőtti ülés jegyzőkönyvének elfogadását illeti.

110A 2018.december 31-re hátramaradt járulékok kifizetés felfüggesztésének jóváhagyására, tartozások a helyi költségvetésbe Margitta municípium területének az adófizetők által.

111Amely az aktualizálását illeti a technikai-gazdasági és társfinanszírozási mutatóknak, a technikai pályázat eredményeképpen

112Amelyek a technikai-gazdasági mutatók aktualizálását illetően, a munkavégzési szerződés aláírása eredményeképp, a beruházási célkitűzést illetően

113A helyi költségvetés helyesbítését illetően, Margitta munícipiumban, 2019-es évre.

114.Hat.A pénzügyi támogatás odaítélését illetően a felekezeteknek, Margittai municípium területi egységének hatásköréből.

115.a ,,margittai Ősz’’ esemény megszervezésének elfogadását illetően, 2019.október 12-13-án.

116Egyes értékelési jelentések elfogadására az ingatlanokat érintően, amelyek Margitta municípium privát tulajdonát képezik.

117Bizonyos ingatlannak az adását illetően Margitta, December 1. Utca, 14-es szám 30, 39 négyzetméter186 négyzetméter Telekkönyvben

118.Az 50822-es terület direkt koncesszióba bocsátását illetően a 4321-es topó számnak, amely a 10264-esTelekkönyvbe van iktatva, Popa Adrian úr által, az építkezés kiterjesztésére

119Bizonyos kadaszterszámok létrehozása Margitta municípium tulajdonában levő területekre, figyelembe véve a 64852019.09.19-én iktatott jelentése, melyet a polgármester kezdeményezett

120Amely a Víz, Szennyvíz és Köztisztasági Közszolgálat létszámkeretének elfogadását illeti.

121Amely felülvizsgálatát illeti a Helyi Tanács Szervezési és működési Szabályzatának,, Margittán, Bihar megyében.

122 amely a szociális lakások odaítélését illeti Margitta, Bihar megyében T.Vladimirescu 165-ös szám alatt.

136.2019.10.30

Hat.123.2019.10.30A Helyi Tanács ülésvezető elnökének megválasztását illetően 2019.október-decemberi időszakra.

Hat.125.2019.10.30A Matgitta municípium Helyi Tanácsa ezelőtti ülésének jegyzőkönyvének elfogadása.

Hat.128.2019.10.30Amely a költségvetés kiigazítását illeti 2019-es évre.

Hat.129.2019.10.30A szervezési és működési szabályzat elfogadása a Helyi Köznyilvántartó Szolgálat elfogadása Margitta municípiumban.

Hat.130.2019.10.30Amely elfogadását illeti a Helyi Rendőrség Szervezési és Működési Szabályzatának, Margitta municípiumban.

Hat.131.2019.10.30Amely a polgármester szakapparátusának és egyéb alárendelt egységének Organigrammájának és létszámkeretének módosítását illetően.

Hat.135.2019.10.30Amely megadását illeti a finanszírozási támogatásnak a Margitta municípium hatáskörébe eső vallási felekezeteknek.

Hat.138.2019.11.28A Helyi Tanács azonnali ülés jegyzőkönyvének elfogadására.

Hat.139.2019.11.28Amely elfogadását illeti a helyszíntervnek és az elhatárolása az ingatlannak, amely a szétválási javaslatot illeti a 403-as kadaszterszámmal,

Hat.140. 2019.11.28A 195-ös számú pozíció, a Closca utca, a következő pozíciók elfogadásáraa 218-as pozíció, a N.Balcescu utcán, a 209-es pozíció, a Ion L.Caragiale utcán, leltára a javaknak

Hat.141.2019.11.28 A felhasznált illetékek elfogadására Margitta municípium köz és magántulajdon adminisztrálása, 2020-as évre.

Hat.142.2019.11.28A felhasznált illetékek elfogadására Margitta municípium köz és magántulajdon adminisztrálása, 2020-as évre.

Hat.144.2019.11.28A társulási megállapodás, a beruházást illetően, az orvosi felszereléseknek, amelyek ráeső projektnek az orvosi felszereléseknek