2018

Hat.1.2018.01.08Amely a Margitta-i munícipium Helyi Tanácsa elnökének megválasztását illeti, 2018 január-március időszakra.

Hat.2.2018.01.08Amely a margittai munícipium rendkívüli ülésének napirendi pontjainak elfogadását illeti, 2018.01.08-ra.

Hat.3.2018.01.08A fejlesztési deficit fedezését illetően a helyi költségvetés többletéből, a költségvetés A forrásának szekciójából, a 2017-es évre nézve.

Hat.4.2018.01.08. A margittai munícipium polgármestere 763.számú rendeletének, 2017.12.20 jóváhagyásáról, ami 2017-es bevételi és kiadási költségvetésének a helyesbítéséről szól.

Hat. 07 din 30.01.2018Elfogadása a 320 négyzetméter, 10227 C kadaszterszámmal ellátott, Margittán elhelyezkedő földterület nyilvános licitre bocsájtása

Hat..08. din 30.01.2018A Margittai Munícipium legelői üzemeltetési tervének elfogadása, a 342013-as Sürgősségi Kormányrendelet.

Hat.09.2018.01.30Figyelembe véve az ANL

Hat.10.2018.01.30Ami a jogi úton való szabályozást illeti bizonyos Margitta munícipium belterületén elhelyezkedő területnek és elfogadása bizonyos kadaszterszámok létesítésének.

Hat.11. 2018.01.30A 422016-os Helyi Tanácsi Határozat kiegészítéséről, amely a havi üzemanyag fogyasztást szabályozza azoknak a járműveknek

Hat 12.2018.01.30 A hátrányos helyzetű, fogyatékkal élők személyi aszisztenseik tevékenységére vonatkozóan 2017 július-december időszakára

Hat.13.2018.01.30

Hat.14.2018.01.30A munkára képes, szociális segélyre jogosuló személyek Munkatervének elfogadásáról, amelyet 2018-as évben hajtanak végre

Hat.15 2018.01.30A Margittai Munícipium Pop Mircea kórház személyzeti besorolásának és szervezeti ábrájának elfogadásáról a 2018-as évre

Hat16 2018.01.30A Margitta belvárosában a Salcamilor utca, 10-es szám alatt található, 21072 négyzetméter, 103476-os CF számmal és 103476-os Kadaszterszámmal ellátott föld megvásárlásáról

Hat.17.2018.01.30A munkanélküliség felszámolására és a vállalkozás fejlesztésre Margitta és Berettyóújfalu között létrejövő Crosslocaldev

Hat.18 2018.02.26Ami a Margittai Munícipium Helyi Tanácsának rendes ülésre való összehívását illeti 2018.02.26-ra.

Hat.19.2018.02.26 A Margittai Munícipium bevételét és kiadásait tartalmazó költésgvetésének elfogadására, 2018-as évre.

Hat.20.2018.02.26AVízellátást, Szennyvízelvezetést és Takarítást biztosító Közszolgáltatás által(SPAACS)

Hat.21.2018.02.26a Vízellátásra, Szennyvízelvezetésre vonatkozó Közszolgáltatás működését tartalmazó szabályzat és teljesítmény mutatók szervezésének elfogadására 2018-as évre.

Hat.22.2018.02.26Margitta Munícipium egyes területeinek Magán vagyonába foglalásáról és kadaszteri számok létesítésének elfogadásáról.

Hat.24.2018.02.26a Vedresábrányi Területrendezési Terv reaktualizálására és a Helyi Területrendezési Szabályzat elfogadására vonatkozó dokumentáció jóváhagyásáról

Hat.26.2018.02.26Amely a Margitta munícipium létszámkeretének módosítását illeti

Hat.29.2018.02.26Margitta Munícipium Helyi Tanácsának rendkívüli gyűlésének összehívása 2018.03.02

33.hat. 2018.03.29 Figyelembe véve a Helyi Tanács ülésvezető megválasztását a Helyi Tanácsba a márciusi rendes ülésre.

34.hatarozat.2018.03.29 A 2018.03.29-i Helyi Tanács rendes ülésének napirendi pontjainak elfogadására.

37.hat.2018.03.29, A Bogyoszlói Területrendezési Terv reaktualizálása és a Helyi Területrendezési Szabályzat elfogadására vonatkozó dokumentáció jóváhagyására.

39.hat.2018.03.29-Margitta munícipiumban működő vallási felekezetek pénzbeli támogatására.

41.hat.2018.03.29 Amely Margitta MunicÍpium humán erőforrásainak, az anyagi és pénzügyi, a sürgősségi helyzeténekkezelésére,2018-as évre

42.hat.2018.03.29 A Margitta municípium belterületébe eső bizonyos földterületek, belefoglalása a Margitta municípium köz- és magántulajdonába.

43.hat.2018.03.29, A Dr. Pop Mircea Margittai Munícipiumi Kórház létszámkeret módosításáról, amelyet a Helyi Tanácsa fogadott el a 201815-ös rendeletében, 2018-as évre.

44.hat.2018.03.29-A Vízellátás, szennyvíz- és szemétszállítással foglalkozó Szolgálat 2018-as évre vonatkozó költségvetésének elfogadására, 2018-as évre.

45.hat.2018.03.29, A Margitta Munícipium Kultúrotthon szervezési Szabályzatának elfogadásara

46.hat.2018.03.29-A víz és szennyvízelvezetési díjak emeléséről, amelyeket a Víz, Szennyvízelvezetési és Köztisztasági Szolgálat kedvezményezőire vonatkoznak.

47.2018.04.25Amely a Helyi Tanácsnak elnökének megválasztását illeti a márciusi rendes ülésre.

48.A 2018.04.25-i rendes ülés napirendi pontjainakés az azelőtti ülés jegyzőkönyvének elfogadására.

49.2018.04.25Az egyetem előtti oktatási egységek hálózatának jóváhagyásáról a Margittai munícipium területi egysége szintjén, 2018-2019-es tanévre.

50.2018.04.2549Amely a bevételek és kiadások helyesbítéséről szól, 2018-as évre.

51. 2028.04.25.A helyi adók és illetékek megszabására és egyéb illetékek, mint a bevezetett büntetések, a 2019-es pénzügyi évre, Margitta municípium által.

52, 2018.04.25Figyelembe véve az adók és illetékek ütemezésének a hátramaradt helyi adók elutasítását, amely a Margitta munícipium helyi költségvetéséhez tartoznak.

53.2018.04.25A Mezőgazdasági osztály által megszabott illetéki díjnak a termelési tanusítványra és a forgalmazói engedélyek a mezőgazdasági termékekre vonatkozó elfogadása

58.2018.05.31 Amely az ülésvezető elnöke a Helyi Tanácsnak, Margitta munícipiumban, 2018-as év rendes ülését illetően.

59 2018.05.31A 2018.május 31-i ülés napirendi pontjainak elfogadását és az ezelőtti tanácsülés jegyzőkönyvének elfogadására.

60.2018.05.31 A köztulajdonban levő APIA igazgatásának átvételéről a Margitta Helyi tanács által.

61. 2018.05.31Amely a Víz, Szennyvíz és Köztisztasági Szolgálat könyvelési mérlegének elfogadását illeti.

63.2018.05.31 Amely a kulturális és sport pályázatok elfogadását illeti, amelyből részesülnek a nem költségvisszatérítéses fnanszírozások, a helyi költségvetésből, 2018-as évben.

66.2018.05.31 a Margittán található egyes területek jogi szabályozásáról és a kataszteri számok létrehozásáról.

67.2018.05.31 A prioritási lista elfogadása az ANL lakások odaítélését illetően, amelyet 2018-as év folyamára adnak ki és amelyet a Helyi Tanács jóváhagyásával újra kiadnak.

68.2018.05.31.a szociális lakások odaítélésének, elsőbbségi listájának elfogadására, amelyet 2018-as évben adtak ki és prioritás lista meghozatala előtt újrakiadnak.

70.2018.05.31 Amely az ANL Lakások Eladási Szabályzatának módosítását illeti, melyet a 2016.01.2612-es Helyi Tanácsi határozat fogad el.

72.2018.06.06 A 2018.06.06-i azonnali tanácsülés napirendi pontjának elfogadására.

73.2018.06.06Amely Dr. Pop Mircea Margitta Municípiumi Kórház a járóbetegrendelőjének felszereléséről szóló’ pályázat elfogadását illeti.

74 2018.06.13A 2018.06.13-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról.

76 Bizonyos terek jogi szabályozást illetően, Margitta municípium belterületén, kadaszterszámok létesítése.

77.2018.06.28A 2018.06.28-i rendes ülés napirendi pontjainak valamint a legutóbbi ülés jegyzőkönyvének elfogadásáról.

78.2018.06.28

80. 2018.06.28 A 2018-as évre vonatkozó, nem visszatérítéses költségvetésű, kulturális projektek elfogadásáról, melyek részesülnek, a helyi költségvetésből.

81. 2018.06.28

82. 2018.06.28A Margitta municípium bevételi és kiadási költségvetésének módosítása, 2018-as évre.

83 2018.06.28A Calea Republicii 29-es számú, 1028 és 1168-as leltárszámú, műhely céljából felhasznált, köz és magántulajdont képező épület funkcióból való kivétele és lerombolása.

84. 2018.06.28A villamosenergia-elosztó rendszer infrastruktúrájának használatáról a közvilágítási szolgáltatás megvalósításáról szóló szerződés megkötésének jóváhagyásáról.

85.2018.07.18Amely a Margitta municípium Helyi Tanács elnökének megválasztását illeti július-szeptember időszakra.

86. 2018.07.18.A 2018.07.18-i rendes ülés napirendi pontjainak és az ezelőtti ülés jegyzőkönyvének elfogadása.

87.2018.07.18.A költségvetés bevételének és kiadásának helyesbítését illetően, 2018-as évre.

88

90.2018.07.18A gazdasági naplóba való bejegyzések helyzetéről a 2018 év első felére vonatkozóan és a további bejegyzések elősegítéséről.

92. 2018.07.18.Amely a fogyatékosok személyi asszisztenseinek tevékenységét illeti 2018. Január-június periódusra.

94 .2018.07.18 A kadaszterszámoknak alapításának elfogadása, arra a területre nézve, amelyet köztulajdonba vettek, a Poliklinika (Járóbeteg rendelők) épülete az Eroilor utca 12-14-en

95A 2018.08.10. A 2018.08.10-i Helyi Tanácsnak rendes ülésének a napirendi pontjainak elfogadása és a jegyzőkönyvnek elfogadása az ezelőtti tanácsülésnek.

96. A 2018.08.10amely a költségvetés bevételének és kiadásának helyesbítése 2018-as évre.

97. 2018.08.10 amely a SC. Apa Canal Nord Vest SA vállalattal való együttműködés jóváhagyását illeti.

100.2018.08.10Az Octavian Goga Multifunkcionális oktatási központ nevű projektnek és az ezzel járó költségeknek elfogadása

101.2018.08.10A Multifunkcionális szabadidős központ című projektnek és az ezzel járó költségeknek az elfogadása .

102.2018.08.10 A 311 négyzetméternyi terület koncesszióba adásának elfogadása, a SC Alamador Srl.-nek, hogy bővítsék a társaságot, parkolás biztosítása érdekében

103.2018.08.10.Bizonyos belterülethez tartozó földterületek a Margitta munícipium közterületébe történő átmenése.

104. 2018.08.10.Amely az Iskolák építése, , kód Mysmis 125158-as projekt elfogadására, a projekthez tartozó költségek elfogadása és a partnerségi viszony elfogadása.

105.2018.08.10Margittai munícipium Helyi Tanácsa összeült rendes ülésre, 2018.augusztus 10-én.

99.2018.08.10.A 8-as Helyi Tanácsi határozat módosítása és teljes átalakítása, 2015.01.29-ről, a fejlődési stratégiájának elfogadása, 2014-2020-ra.

100

106.hat2018.09.02A 2018.09.27-i rendes ülés napirendi pontjának és az azelőtti ülés jegyzőkönyvének elfogadására

107.hat 2018.09.27A 2018.09.27-i rendes ülés napirendi pontjának és az azelőtti ülés jegyzőkönyvének elfogadására

108 hat.2018.09.27A Margittai munícipium helyi közigazgatási egységének hatáskörében levő gazdátlan (kóbor) kutyák kezeléséről szóló szabályzat és pályázati feltételek elfogadására.

113. hatA 2017.11.29

116.hatA Margittai Munícipium Helyi Tanácsának összehívása, rendes ülésre, 27.09.2018.ra, a Margittai munícipium polgármesteri hivatal nagytermébe.

115hat.2018.10.30Margitta municípium Helyi Tanácsának októbertől-decemberig terjedő időszakára eső ülések elnökének megválasztásáról.

117. 2018.10.30Margitta municípium bevételekre és kiadásokra vonatkozó költségvetésének módosításáról, a 2018-as évet illetően.

118hat.2018.10.30 A megüresedett szociális lakások igénylői prioritási listájának elfogadásáról.

127 hat.A 2018.11.16-án megtartandó azonnali ülés elfogadásáról.

128hat.

129.hat.2018.11.16Margitta municípium Helyi Tanácsának összehívása, rendes ülésre, 2018.11.29-re valamint a legutóbbi gyűlés jegyzőkönyvének elfogadására.

134 Azon folyamat elindításáról, melynek célja a SC. Parc Balneomar SRL adminisztrációs tanácsának bővítése egy új taggal.

135 hat.Margitta Regionális Adminisztratív Egységének erdőiből kitermelt fa mennyiség értékesítésének elfogadásáról.

137 A 4730.03.2017

138 hat. A bevételek és kiadásokra költségvetésének helyesbítésére a 2018-as évre vonatkozóan.

139 Margittai munícipium köz- és magánterületének adminisztrálására vonatkozó illetékek elfogadásáról, a 2019-es évre.

140 hat. Amely az elfogadását illeti a Roma befogadás Akciótervének, Margitta munícipiumban és mellékelése a Helyi Fejlesztési Stratégiának, 2014-2020-ra.

141hat. 142 hat.Amely a Helyi Tanács azonnali ülésének a napirendi pontjainak elfogadását illeti.

143 hat. Amely a költségvetés helyesbítését illeti 2018-as évre vonatkozóan.

145.hatA Roma kisebbség befogadására vonatkozó Tevékenységi Tervének és a Helyi Fejlesztési Stratégiának elfogadására, 2014-2020-as évre.