2017

HCL 01/09.01.2017 privind aprobarea ordinii de zi

HCL 02.09.01.2017 pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local

HCL 04/26.01.2017  pentru adoptarea ordinei de zi

HCL 05/26.01.2017 privind numarului de asistenti personal

HCL 06/26.01.2017 privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap

HCL 07/26.01.2017 privind aprobarea Planul de lucrari

HCL 08/26.01.2017 privind stabillirea tarifelor pentru colectarea gunoiului menajer

HCL 09/26.01.2017 privind incetarea activitatii serviciului voluntar

HCL 10/26.01.2017 pentru aprobarea graficului calendar de lucru a Comisiei sociale

HCL 11/26.01.2017 privind trecerii a unor active fixe

HCL 12/26.01.2017 pentru aprobare constituire cadastrale

HCL 13/26.01.2017 pentru reglementarea juridica si constituire de numar cadastral

HCL 14/26.01.2017 aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul Politiei Locale Marghita

HCL 15/26.01.2017 privind aprobarea Organigramei la Spital

HCL 16/28.02.2017 pentru aprobarea ordinei de zi

HCL 17/28.02.2017 pentru aprobarea bilantului, contului de rezultat patrimonial si contului de executie bugetara

HCL 18/28.02.2017 pentru aprobarea utilizarii excedentului a Spitalului municipal dr Pop Mircea Marghita

HCL 19/28.02.2017 pentru utilizarii excedentului bugetar

HCL 20/28.02.2017  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public

HCL 21/28.02.2017 privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la acordarea locuintelor ANL

HCL 22/28.02.2017  privind acordarii ajutoarelor de urgenta

HCL 23/28.02.2017 privind vanzarea prin licitatie publica a unui imobilteren fara constructii

HCL24/28.02.2017  pentru aprobarea vanzarii locuintei ANL

HCL 25/28.02.2017 pentru cuprinderea unor terenuri din intravilanul satului Chet

HCL 26/28.02.2017 pentru trecerea in domeniul public a unor terenuri in vederea infiintarii unor strazi noi

HCL 27/28.02.2017hotarare privind stabilirea chiriei catre Parohia Romana Unita cu Roma Greco Catolica

HCL 28/02.2017  pentru modificarea unei taxe aprobata

HCL 29/28.02.2017 pentru desemnarea unui cabinet de avocatura

HCL 30/16.03.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 31/16.03.2017 pentru adoptarea ordinei de zi

HCL 32/16.03.2017 pentru aprobarea valorii totale estimate a investitiei Extindere canalizare menajera Str. Horea

HCL 33/16.03.2017 pentru aprobarea valorii totale estimate a investitiei pentru Liceul Tehnologic Horea

HCL 34/16.03.2017  pentru aprobarea valorii totale estimate a investitiei Liceul Tehnologic Horea

HCL 35/16.03.2017 pentru aprobarea valorii totale estimate a investitiei Reabilitare pod peste Barcau

HCL 37/16.03.2017 pentru aprobarea valorii totale estimate a investitiei Spitalul Pop Mircea

HCL 38/16.03.2017  pentru aprobarea valorii estimate a investitiei Liceul Teoretic Horvath Janos 2

HCL 39/16.03.2017 pentru aprobarea valorii totale a investitiei

HCL 40/16.03.2017 pentru aprobarea valorii totale estimate a investitiei Dotari cu echipamente si mobilier specific didactic

HCL 41/16.03.2017 pentru aprobarea valorii totale estimate a investitiei Dotari cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator

HCL 42/30.03.2017 pentru adoptarea ordinei de zi

HCL 43/30.03.2017 pentru insusirea rapoartelor de evaluare realizate de expert evaluator autorizat

HCL 44/30.03.2017 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanisitic General

HCL 45/30.03.2017 pentru aprobarea listelor de prioritate pentru acordarea locuintelor ANL

HCL 46/30.03.2017 pentru aprobarea vanzarii locuintei ANL

HCL 47/30.03.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului

HCL 48.30.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a unitatii adminsitrativ teritoriale

HCL 49.30.03.2017 pentru majorarea patrimoniului SC Parc Balneomar Srl

HCL 50.30.03.2017 pentru schimbarea formei juridice al SC Parc Balneomar SRL in Societate pe actiuni

HCL 51.03.2017 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unui imobil teren fara constructii

HCL 52.30.03.2017 pentru trecerea in domeniul privat a municipiului a unor terenuri din intravilanul localitatii ocupate

HCL 53.30.03.2017 privind aprobarea vanzarii directe a terenurilor, proprietate privata a orasului ocupate de constructii cu destinatie garaje

HCL 54.30.03.2017 privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul Politiei Locale Marghita

HCL 55.30.03.2017 privind acordul consiliului local pentru construirea obiectivului Bazin didactic

HCL 56.30.03.2017 pentru insusirea Raportului privind situatia gestionarii si inventarierii patrimoniului public si privat

HCL 57.30.03.2017 privind acordarea unei diplome si a unui premiu persoanelor care au implinit varsta de 90 de ani

HCL 58.30.03.2017 privind modificarea statutului de functii a spitalului Pop Mircea

HCL 59.30.03.2017 pentru aprobarea valorii totale estimate a investitiei Dotarii cu echipamente si mobilier specific didactic

HCL 60.30.03.2017 pentru aprobarea valorii totale estimate a investitiei pentru Liceul Teoretic Horvath Janos

HCL 61.30.03.2017 pentru aprobarea valorii totale estimate a investitiei pentru Liceul Teoretic Horvath Janos

HCL 62.30.03.2017 pentru aprobarea valorii totale estimate a investitiei pentru Liceul Teoretic Horvath Janos

HCL 63.30.03.2017 pentru aprobarea valorii totale estimate a investitiei pentru Liceul Teoretic Horvath Janos

HCL 64.06.04.2017 pentru stabilirea ordinei de zi a sedintei

HCL 65.06.04.2017 privind aprobarea procedurilor si sriteriilor pentru organizarea concursului pentru ocuparea functiei vacante

HCL 66.27.04. 2017 pentru adoptarea ordinei de zi

HCL 67.27.04.2017 privind aprobarea conventiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistenta sociala

HCL 68.27.04.2017 privind aprobarea Planului de asigurare cu rsurse umane

HCL 69.27.04.2017 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate

HCL 70.27.04.2017 pentru aprobarea darii in folosinta cu titlu gratuit a spatiului situat pe str. Eroilor nr.6 a

HCL 72.22.05.2017 pentru adoptarea ordinei de zi

HCL 73.22.05.2017HCL privind aprobarea proiectelor culturale si sportive

 74.29.05.2017HCLpentru adoptarea ordinei de zi

75.29.05.2017HCL privind rectificarea bugetului de venituri

76.29.05.2017HCL pentru aprobarea taxelor si impozitelor

77.05.2017 HCL privind aprobarea bilantului contabil

77.29.05.2017HCL privind aprobarea bilantului contabil

78.05.2017 HCL privind aprobarea Planului urbanistic zonal

79.29.05.2017 HCL pentru aprobarea in principiu a vanzarii directe a terenului

80.29.05.2017 HCL privind stabilirea cuantumului burselor scolare

81.29.05.2017HCL privind stabilirea chiriei catre Parohia Romana Unita

82.29.2017 HCL privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

83.29.2017 HCL pentru desemnarea unui cabinet de avocat

84.29.05.2017 HCL pentru aprobarea bilantului contabil

85.29.05.2017 HCL pentru aprobarea rarifelor la unele activitati de salubrizare

86.29.05.2017 HCL privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in comisii de negociere

87.29.05.2017HCL privind actualizarea inventarului

88.29.05.2017HCL pentru stabilirea listei bunurilor de retur ce vor fi predate la SC Parc Balneomar SA

89.29.05.2017HCLprivind aprobarea Studiului de fundamentare

90.15.06.2017 HCL pentru alegerea presedintelui de sedinta

92.15.06.2017HCL privind aprobarea tarifelor de intrare

93.15.06.2017HCL privind aprobarea statului de functii

94.15.06.2017HCL pentru modficarea completare comisii constituie de consiliul local HCL pentru adoptarea ordinei de zi

HCL 9529.06.2017 pentru adoptarea ordinei de zi

HCL 96.29.06.2017 pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri

HCL 97.29.06.2017 pentru aprobarea parteneriatului municipiului Marghita

HCL98.29.06.2017 de modificare a regulamentului privind obligatiile si responsabilitatile ce revin cetatenilor

HCL99.29.06.2017privind stabilirea cotei parti ce revine titualrului dreptului de administrare

HCL100.29.06.2017 pentru aprobarea cotei autoritatii publice locale

HCL101.29.06.2017 privind aprobarea proiectelor culturale si sportive

HCL102.29.06.2017 pentru stabilirea coeficientului de penalitate

HCL103.29.06.2017 privind modificarea statului de functii la spitalul municipal dr Pop Mircea

HCL 104.29.06.2017 privind desemnarea reprezentantului consiliului local

HCL 105.27.07.2017 pentru aprobarea ordine de zi

HCL 106. 27.07.2017 pentru mandatarea cabinetului de avocat Purdea Ioan Lucian

HCL 107. 27.07.2017 pentru aprobarea planului urbanistic zonal

HCL 108.27.07.2017 privind concesionarea directa a unei suprafete de teren

HCL 109.27.07.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

HCL 110.27.07.2017 privind stabilirea tarifelor pentru colectarea, transportarea gunoiului menajer

HCL 111.27.07.2017 privind modificarea regulamentului de organizare si functionare a CL.

HCL 112.27.07.2017 privind stabilirea criteriilor si biectivelor pentru functia de director

HCL 113.27.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza

HCL 114.27.07.2017 privind aprobarea declansarii proceduri de expropriere a unui imbil

HCL 115.27.07.2017 privind aprobarea programului de imbunatatire a eficientei energetice

HCL 116.27.07.2017 privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la acordarea locuintelor ANL

HCL 117.27.07.2017 privind aprobarea modului de apreciere a valori veniturilor familiei

HCL 119.27.07.2017. privind aprobarea Planul urbanistic zonal

HCL118.27.07.2017 privind amplasarea unor cruci monumentale

HCL 121.27.07.2017 privind activitatea asistentilor personali

HCL 120.07.2017 privind numirea reprezentantilor municipiul Marghita in adunarea generala

HCL 122.30.08.2017 pentru alegerea presedintelui de sedinta

HCL 123.30.08.2017 pentru adoptarea ordinii de zi a sedintei ordinare

HCL 124.30.08.2017 privind aprobarea in principiu a nanzarii unei suprafete de teren

HCL 125.30.08.2017 privind aărobarea participari in valoare de 1450 euro pentru proiectul intitulat Pod administrativ intre orasele din zona transfrontaliera romano maghiara

HCL 126.30.08.2017 privind aprobarea particiarii pentru proiectul integrat

HCL 127.30.08.2017 pentru stablilirea pretului de vanzare a terenului

HCL 128.30.08.2017 privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele Anl

HCL 130.30.08.2017privind aprobarea bilantului contabil

HCL 129.30.08.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

 HCL 132.19.09.2017 pentru modificarea si completarea

HCL 133.19.09.2017 privind retragerea unui reprezentant al consiliului local din consiliul de administratie al Liceului Tehnologic HOREA

HCL 134.28.09.2017 pentru alegerea presedintelui de sedinta

HCL 135.28.09.2017 pentru adoptarea ordinii de zi a sedintei ordinare

HCL 136.28.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

HCL 137.28.09.2017 privind aprobarea Zilelor municipiului marghita

HCL 138.28.09.2017 privind aprobarea participarii Mun. in cadrul proiectului Sustainable cross border cooperation for citizens between Marghita and Berettyoujfalu

HCL 139.28.09.2017 pentru apbrobarea regulamentului privind acordarea sprijinului financiar

HCL 140.28.09.2017 privind acordarea de sprijin financiar pentru unitatile de cult

HCL 141.28.09.2017 pentru aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase

HCL 142.28.09.2017 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al comisiei de evaluare a asociatiilor, fundatiilor

HCL 142.28.09.2017privind completarea

HCL nr 79.24.06.2015 pentru stabilirea statiilor de autobuz

HCL 144. 28.09.2017privind aprobarea programului de transort public local

HCL 145.28.09.2017 privind acordarea listelor de prioritate pentru acordarea locuintelor sociale

 HCL 148.26.10.2017 pentru adoptarea ordinei de zi a sedintei ordinare

HCL 149.26.10.2017 pentru cuprinderea unor terenuri in domeniul public

HCL 150.26.10.2017 pentru stabilirea pretului de vanzare a terenului

HCL 151. 26.10.2017 privind rectificarea bugetului de venituri

HCL 152.26.10.2017 privind aprobarea tarifelor de inchiriere a unor spatii din incinta casei de cultura

HCL 153.26.10.2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice

HCL 154.26.10.2017 privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele ANL

HCL 155.26.10.2017 pentru aprobarea concesionarii unor suprafete din cladirea proprietate

HCL 156.26.10.2017 privind modificarea statului de functii

HCL 147.05.10.2017 privind darea in folosinta gratuita unui echipament pistol laser

HCL 157.07.11.2017 privind aprobarea ordinei de zi

HCL 158.07.11.2017 privind aprobarea sudiului de fezabilitate

HCL 159.07.11.2017 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local

HCL 160.07.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitii

HCL 161.07.11.2017 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local

HCL 162. 07.11.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate

HCL 163.07.11.2017 pivind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local a caegoriilor de cheltuieli

HCL 164.11.2017 privind aprobarea documentatiei de avizare a luccrarilor de interventii

HCL 165.07.11.2017privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile

HCL 166.29.11.2017privind aprobarea ordinei de zi

HCL 167.29.11.2017pentru aprobarea organigramei serviciului pubic de alimentare cu apa

HCL 168.29.11.2017 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor imobile

HCL 169.29.11.2017 privind rectificarea bugetului de venituri

HCL 170.29.11.2017 privind aprobarea bilantului contabil

HCL 171.29.11.2017 pentru aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase

HCL 172.29.11.2017 privind acceptarea ofertei de donatie

HCL 173.29.11.2017 privind acceptarea ofertei de donatie

HCL 174.29.11.2017 pentru aprobarea planului urbanistic zonal

HCL 175.29.11.2017 pentru aprobarea pretului de vanzare a terenurilor proprietate

HCL 176.29.11.2017 privind aprobarea listelor de prioritate pentru acordarea locuintelor ANL

HCL 177.29.11.2017 pentru aprobarea regulamentului privind cadrul, modalitatea si criteriilor de analiza a cererilor de atribuire pentru tineri construite

HCL 178.29.11.2017 privind reglementarea din punct de vedere juridic a unor terenuri

HCL 179.29.11.2017 pentru atribuirea de denumiri strazi noi infiintate

HCL 180.29.11.2017 privind aprobarea incheierii conventiei provizorii pentru asociatiile

HCL 181.29.11.2017 privind acceptarea dreptului de administrare

HCL 182.29.11.2017 privind validarea dispozitiei primarului HCL 183.29.11.2017 pentru aprobarea in principiu a vanzarii directe a terenului proprietate

HCL 184.29.11.2017 privind construirea comisiei de negociere

HCL 185.29.11.2017 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie

HCL 186.13.12.2017 privind aprobarea ordinei de zi

HCL 187.13.12.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

HCL 188.13.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor

HCL 189. 13.11.2017 pentru aprobarea taxelor utilizate pentru administrarea domeniului public

HCL 190.13.12.2017 pentru transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului proprietate privata

HCL 191.13.12.2017 pentru aprobarea planului urbanistic zonal

HCL 192.13.12.2017 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale

HCL 193.13.12.2017 pentru transmiterea cu titlu gratit in proprietate Liceului Tehnologic Horea