2015

HCL nr.1 din 16 ianuarie 2015 – privind aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local din 16.01.2015

HCL nr.2 din 16 ianuarie 2015 – pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2014

HCL nr.3 din 16 ianuarie 2015 – pentru aprobarea utilizarii excedentului din 2014 a Spitalului municipal Dr. Pop Mircea Marghita

HCL nr.4 din 29 ianuarie 2015 – pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei Consiliului Local si a procesului verbal al sedintei anterioare

HCL nr.5 din 29 ianuarie 2015 – privind aprobarea numarului de asistenti personali cu handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, la nivelul municipiului Marghita pentru anul 2015

HCL nr.6 din 29 ianuarie 2015 – privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada iulie-decmbrie 2014

HCL nr.7 din 29 ianuarie 2015 – privind aprobarea Planului de lucrari ce vor fi efectuate in anul 2015 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutorul social potrivit Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat

HCL nr.8 din 29 ianuarie 2015 – pentru aprobarea strategiei de dezvoltare locala a municipiului Marghita pentru perioada 2014 – 2020

HCL nr.9 din 29 ianuarie 2015 – privind aprobarea Planului local de actiune pentru anul 2015 privind incluziunea minoritatii rome

HCL nr.10 din 29 ianuarie 2015 – privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preuniversitar la nivelul unitatii administrativ teritoriale Marghita pentru anul scolar 2015-2016

HCL nr.11 din 29 ianuarie 2015 – pentru cuprinderea unor terenuri in domeniul public al municipiului Marghita

HCL nr.12 din 29 ianuarie 2015 – pentru aprobarea utilizarii excedentului bugetului Liceului Teoretic “Horvath Janos” din anul 2014 in suma de 38538,94 lei pentru acoperirea golului de casa la sectiunea de functionare in bugetul de venituri si cheltuieli finantat din venituri proprii ale liceului pe anul 2015

HCL nr.13 din 13 februarie 2015 – privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local din 13.02.2015

HCL nr.14 din 13 februarie 2015 – pentru aprobarea proiectului “Tinerete Responsabila intr-o comunitate dinamica – educatia in sprijinul  incluziunii sociale eficiente a tinerilor din judetul Bihor aflati in situatie de risc”, in vederea implementarii de catre D.G.A.S.P.C. Bihor in parteneriat cu liceul Tehnologic Horea si aprobarea costurilor necesare pentru sustenabilitatea acestui proiect

HCL nr.15 din 13 februarie 2015 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a unitatii administrativ teritoriale Marghita pe anul 2015

HCL nr.16 din 26 februarie 2015 – privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local 26.02.215

HCL nr.17 din 26 februarie 2015 – privind aprobarea bilantului contabil si a contului de executie bugetara la 31 decembrie 2014 a municipiului Marghita

HCL nr.18 din 26 februarie 2015 – pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a SPAACS Marghita pe anul 2015

HCL nr.19 din 26 februarie 2015 – privind stabilirea uniu nou termen de vanzare si achitare pretului pentru terenul in cota de 22/655 mp din parcela cu nr. topografic 45/7 din CF 523 Marghita si a suprafetei de 60 mp nr. cadastral 1097, inscris in CF nr. 7401 Marghita, teren proprietate privata a municipului Marghita str. Crinului nr.5 catre proprietarul constructiei SC Bila Com SRL

HCL nr.20 din 26 februarie 2015 – privind darea in administratie a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a receptionarii obiectivului de investitii “Imbunatatirea  infrastructurii de apa si apa uzata in localitatea Marghita, jud. Bihor”

HCL nr.21 din 26 februarie 2015 – privind preluarea din administrarea Serviciului Public de apa, Canalizare si Salubritate Marghita a casei de pompe si cladirea fostului laborator, constructii situate pe strada salcamilor pe motivul dezafectarii acestora si a lipsei utilitatii publice

HCL nr.22 din 26 februarie 2015 – pentru trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Marghita in domeniul privat al municipiului Marghita

HCL nr.23 din 26 februarie 2015 – privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilelor in suprafata de 20597 mp si 540 mp situate in zona str. Tudor Vladimirescu, reprezentand teren situat in intravilanul municipiului Marghita

HCL nr.24 din 26 februarie 2015 – pentru aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilelor in suprafata de 617mp reprezentand teren situat  in intravilanul municipiului Marghita, avand destinatia de teren aferent pod peste raul Barcau

HCL nr.25 din 26 februarie 2015 – privind asocierea municipiului Marghita cu Clubul Sportiv Viitorul in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni sportive

HCL nr.26 din 26 februarie 2015 – privind aprobarea subventiilor pentru asistenta sociala pe anul 2015 in baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate jurica care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

HCL nr.27 din 26 februarie 2015 – pentru aprobarea concesionarii directe a suprafetei de constructie libera din cladirea proprietate privata a municipiului Marghita inscrisa pe numar topo 64/2 – fosta cladire a Unitatii Militare, catre comunitatea Bisericii Crestine Penticostale Marantana Marghita

13 – 31 Martie

21 Mai

24 Iunie

6 Iulie

22 Iulie

31 August

12 Octombrie