Raportul anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru anul 2022

      Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax, și/sau adresa de e-mail ale persoane de contact: UAT Marghita, cod fiscal 4348947, Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, cod poștal 415300, județul Bihor, telefon 0359409977, fax 0359449982, e-mail primaria@marghita.ro.

      Raportul anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Marghita pentru anul 2022.

    Raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2020 între autoritatea contractantă Municipiul Marghita și beneficiari, așa cum sunt definiți de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general:

 1. beneficiarul:Asociația Horváth János Társaság, proiectul atribuit: ”Concurs de recitări zonal Papp Attila-faza finală”, numărul și data încheierii contractului: 1/2431 din 07.06.2022, suma: 2.340 lei, rezultatul: realizat;
 2. beneficiarul:Asociația Horváth János Társaság, proiectul atribuit: ” Tipărirea ziarului asociației cu titlul: Margitta es videke”, numărul și data încheierii contractului: 1/2432 din 07.06.2022, valoarea 2.997 lei, rezultatul: realizat;
 3. beneficiarul: Asociația Horvath Janos Tarsasag, proiectul atribuit:” Tipărirea ziarului asociației cu titlul: Margitta es videke –octombrie, noiembrie”, numărul și data încheierii contractului: 1/2433 din 07.06.2022, valoarea 2.997 lei, rezultatul: realizat;
 4. beneficiarul: Asociația Horváth János Társaság, proiectul atribuit: ”Lumea Baladelor și poeziilor– faza finală”, numărul și data încheierii contractului: 1/2434 din 07.06.2022, valoarea 2.565 lei, rezultatul: realizat;
 5. beneficiarul: Asociația Horvath Janos Tarsasag, proiectul atribuit: ” Festivalul corurilor și soliștilor 2022”, numărul și data încheierii contractului: 1/2435 din 07.06.2022, valoarea 2.997 lei, rezultatul: realizat;
 6. beneficiarul: Asociația Horvath Janos Tarsasag, proiectul atribuit: ” Concurs de recitări Mihai Eminescu”, numărul și data încheierii contractului: 1/2436 din 07.06.2022, valoarea 2.340 lei, rezultatul: realizat;
 7. beneficiarul: Asociația Horvath Janos Tarsasag, proiectul atribuit:” Concurs de recitări zonal poezii religioase-faza finală”, numărul și data încheierii contractului: 1/2437 din 07.06.2022, valoarea 2340 lei, rezultatul: realizat;
 8. beneficiarul: Asociația Horvath Janos Tarsasag, proiectul atribuit: ”Concurs de Recitări Zonal Ady Endre – faza finală”, numărul și data încheierii contractului: 1/2556 din 07.06.2022, valoarea 2.916 lei, rezultatul: realizat;
 9. beneficiarul: Asociația Cultural Artistică Barcăul Marghita, proiectul atribuit: ”Tradiții și Obiceiuri Strămoșești, ediția VIII – 2022”, numărul și data încheierii contractului: 1/2459 din 07.06.2022, valoarea 2.700 lei, rezultatul: realizat;
 10. beneficiarul: Asociația Cultural Artistică Barcăul Marghita, proiectul atribuit: ”Ion Luca Caragiale-de la cei mari la cei mici – Club de teatru”, numărul și data încheierii contractului: 1/2460 din 07.06.2022, valoarea 2.700 lei, rezultatul: realizat;
 11. beneficiarul: Asociația Liceului Tehnologic ”Horea”, proiectul atribuit : ”Balul Bobocilor 2022”, numărul și data încheierii contractului: 1/2461 din 07.06.2022, valoarea 2.700 lei;
 12. beneficiarul: Fundația Marah, proiectul atribuit: ”Tradiția ne învață, ediția a II-a”, numărul și data încheierii contractului: 1/2465 din 07.06.2022, valoarea 1.500 lei, rezultatul: realizat;
 13. beneficiarul: Fundația Marah, proiectul atribuit: ”Întâlnirea vârstnicilor marghiteni, Ediția a VIII-a”, numărul și data încheierii contractului: 1/2466 din 07.06.2022, valoarea 1.850 lei, rezultatul: realizat;
 14. beneficiarul: Fundația Marah, proiectul atribuit: ”Lumea ce ne înconjoară”, numărul și data încheierii contractului: 1/2467 din 07.06.2022, valoarea 2.250 lei, rezultatul: realizat;
 15. beneficiarul:Asociația Margittai Oskolaert Tarsasag, proiectul atribuit: ”Apa trece, pietrele rămân”, numărul și data încheierii contractului: 1/2579 din 07.06.2022, valoarea 2.700 lei, rezultatul: realizat;
 16. beneficiarul:Asociația Margittai Oskolaert Tarsasag, proiectul atribuit: ”Să comunicăm în limba română”, numărul și data încheierii contractului: 1/2580 din 07.06.2022, valoarea 612,90 lei, rezultatul: realizat;

beneficiarul:Club Sportiv Viitorul Marghita, proiectul: ”Fotbal pentru copii”, numărul și data încheierii contractului: 1/2418 din 07.06.2022, valoarea 33.000 lei, rezultatul: realizat;