RAPORT ANUAL 2019

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax, și/sau adresa de e-mail ale persoane de contact: UAT Marghita, cod fiscal 4348947, Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, cod poștal 415300, județul Bihor, telefon 0359409977, fax 0359449982, e-mail primaria@marghita.ro.

 Raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2019 între autoritatea contractantă U.A.T. Marghita și beneficiari, așa cum sunt definiți de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general:

  1. Domeniul cultură:
Nr Număr contract Beneficiar Titlu proiect Valoarea finanțării de la bugetul local cheltuită ( lei) Rezultate

 

1 4436/27.06.2019 Fundația Marah ”Importanța relațiilor familiale în viața copiilor” 2.016 Finalizat

 

2 4437/27.06.2019 Asociația Ansamblul Folcloric ” Floarea Barcăului” ”Tradiții românești” 3.000 Finalizat

 

3 4439/28.06.2019 Asociația Ansamblul Folcloric ” Floarea Barcăului” ”Flori bihorene în Muntenegru” 3.000 Finalizat

 

4 4440/28.06.2019 Asociația Ansamblul Folcloric ” Floarea Barcăului” ”Toamna folclorică 2019” 2.996 Finalizat

 

5 4830/12.07.2019 Asociația Horvath Janos Tarsasag ” Festivalul corurilor și soliștilor 2019” 2.700 Finalizat

 

6 4831/12.07.2019 Asociația Horvath Janos Tarsasag ” Lumea Baladelor” 2.025 Finalizat

 

7 4832/12.07.2019 Asociația Horvath Janos Tarsasag ” Concurs de recitări zonal Papp Attila” 2.340 Finalizat

 

8 4833/12.07.2019 Asociația Liceului Tehnologic Horea Marghita ” Balul bobocilor 2019” 2.694,40 Finalizat

 

9 4834/12.07.2019 Asociația Cultural Artistică ”Barcăul” Marghita ”Azi elev mâine antreprenor 2019, ediția a V-a” 1.800 Finalizat

 

10 4835/12.07.2019 Asociația Cultural Artistică ”Barcăul” Marghita ”Tradiții și obiceiuri strămoșești ediția a V-a 2019” 2.700 Finalizat

 

11 4836/12.07.2019 Fundația Marah ”Întâlnirea vârstnicilor marghiteni, ediția a VI-a” 867,27 Finalizat

 

12 4837/12.07.2019 Fundația Marah ”Toamna tineretului, ediția a V-a” 1.686,32 Finalizat

 

  TOTAL     27.824,99  

 

  1. Domeniul sport:
Nr Număr contract Beneficiar Titlu proiect Valoarea finanțării de la bugetul local cheltuită ( lei) Rezultate

 

1 4441/28.06.2019 Asociația Clubului Sportiv Ciclism Marghita ” Cupa Marghitei” 6.624 Finalizat

 

2 4442/28.06.2019 Clubului Sportiv GOOD DRAGON ”Gala SHOTOKAN KARATE-DO 2019” 6.577 Finalizat

 

3 4842/12.07.2019  

Clubului Sportiv VIITORUL Marghita

”Fotbal pentru copii” 6.600 Finalizat
4 5516/06.08.2019  

Clubului Sportiv VIITORUL Marghita

”Interliga” 3.300 Finalizat

 

  TOTAL     23.101