PROGRAM ANUAL 2024

    Pentru acordarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Marghita pe anul 2024, pentru activități nonprofit de interes general,

în baza Legii nr. 350/2005

            Autoritatea finanțatoare     Municipiul Marghita, cu sediul în Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, 415300, județul Bihor, cod fiscal 4348947, telefon : +40259362001, fax:   +40359409982, e-mail: primaria@marghita.ro.

  Municipiul Marghita face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit pentru domeniile: cultură și sport- pentru anul 2024, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, în sumă de 194.000 lei.

    Sumele defalcate pe domenii de interes propuse a fi finanțate sunt următoarele: cultură: 77.000 lei; sport: 117.000 lei.