COMUNICAT cu privire la rezultatul final al sesiunii de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pe anul 2022, în baza Legii nr. 350/2005

În perioada 07.04.-13.05.2022 a avut loc sesiunea II de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Marghita, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general.

Rezultatele evaluării sunt prezentate, pe domenii, în tabele următoare:

Suma aprobată prin Programul anual

–lei-

Suma

alocată

–lei-

Suma

nealocată

–lei-

Număr proiecte

Depuse

Finanțate

Nefinanțate

Cultură 27.724

8.316

19.408

3

3

Sport  67.000

  1. Domeniul cultură 

Nr.

crt.

Solicitant

Titlu proiect

Rezultat

Suma alocată

1

Asociația Horvath Janos Tarsasag

” Concurs de recitări zonal Ady Endre – Faza Finală”

Admis

2.916  lei

2

Asociația Margittai Oskoláért Társaság

”Apa trece, pietrele rămân”

Admis

2.700  lei

3

Asociația Margittai Oskoláért Társaság

”Să comunicăm în limba română”

Admis

2.700 lei