COMUNICAT cu privire la rezultatul final al sesiunii de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pe anul 2018, în baza Legii nr. 350/2005

În perioada 12-18 aprilie 2018 a avut loc sesiunea I de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Marghita, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general.

Rezultatele evaluării sunt prezentate, pe domenii, în tabele următoare:

Suma aprobată prin Programul anual

–lei-

Suma

alocată

–lei-

Suma

nealocată

–lei-

Număr proiecte
Depuse Finanțate Nefinanțate
Cultură 35.000 17.070 17.960 11 7 4
Sport 32.000 30.731 1.269 3 3
  1. Domeniul cultură
Nr.

crt.

Solicitant Titlu proiect Rezultat Suma alocată
1 Fundația  Marah ”Ce este cu adevărat important în viață?” Admis 2.250  lei
2 Fundația  Marah ”Toamna tineretului, ediția a IV-a” Admis 1.900 lei
3 Fundația Marah ”Întălnirea vărstnicilor marghiteni, ediția a V-a” Admis 1.850 lei
4 Asociația Margittai Oskolaert Tarsasag ”Melc, melc, codobelc…„. Respins Art. 1.3 lit. e)  și Art. 10 din Regulament
5 Asociația Margittai Oskolaert Tarsasag ”Să comuncăm în limba română„ Respins Art. 7 pct. I din Regulament
6 Asociația Margittai Oskolaert Tarsasag ”Oroksegem- Moștenirea mea„ Respins Art. 1.3 lit. e)  și Art. 10 din Regulament
7 Asociației Ansamblul Folcloric ” Floarea Barcăului” ”Tradiții din Bihor în anul centenarului” Admis 2.970 lei
8 Asociației Cultural Artistică ”Barcăul” Tradiții și obiceiuri strămoșești  ediția a IV-a, 2018 Admis 2.700 lei
9 Asociației Cultural Artistică ”Barcăul” Azi elev mâine antreprenor 2018, ediția a IV-a Admis 2.700 lei
10 Asociației Liceului Tehnologic ”Horea” ”Balul majoratului 2018” Respins Art. 1.3 din Regulament
11 Asociației Liceului Tehnologic ”Horea” Balul bobocilor 2018 Admis 2.700 lei
  1. Domeniul sport
Nr.

crt.

Solicitant Titlu proiect Rezultat Suma alocată
1 Clubului Sportiv VIITORUL Marghita ”Fotbal pentru copii” Admis 9.600 lei
2 Clubului Sportiv GOOD DRAGON ”Gala SHOTOKAN KARATE-DO

2018”

Admis 10.475 lei
3 Asociația Clubului Sportiv Ciclism Marghita ” Cupa Marghitei” Admis

10.656 lei