COMUNICAT cu privire la rezultatul final al sesiunii a II-a de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pe anul 2018, în baza Legii nr. 350/2005

În perioada 04-08 iunie 2018 a avut loc sesiunea a II-a de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Marghita, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general.      

Rezultatele evaluării sunt prezentate, pe domenii, în tabele următoare:

Suma aprobată prin Programul anual

–lei-

Suma

alocată

–lei-

Suma

nealocată

–lei-

Număr proiecte
Depuse Finanțate Nefinanț.
Cultură 35.000 12.930 5.030 6 6
Sport 32.000 1.269

Domeniul cultură:

 

Nr.

crt.

Solicitant Titlu proiect Rezultat Suma alocată
1 Asociația Horvath Janos Tarsasag ”Festivalul corurilor și soliștilor 2018” Admis 2.700 lei
2 Asociația Horvath Janos Tarsasag ”Carte comemorativă„ Admis 1.980 lei
3 Asociația Horvath Janos Tarsasag ” Lumea baladelor „ Admis 1.500 lei
4 Asociația Horvath Janos Tarsasag ”Concurs de recitări zonal Papp Attila” Admis 1.500 lei
5 Asociația Ansamblul Folcloric ” Floarea Barcăului” ”Toamna folclorică” Admis 3.000 lei
6 Asociația Margittai Oskolaert Tarsasag ” Să comuncăm în limba română” Admis 2.250 lei