ANUNT DE PARTICIPARE LA SELECTIA PUBLICA DE PROIECTE IN ANUL 2023 SESIUNEA -II-

   Autoritatea contractantă: Municipiul Marghita, cu sediul în Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, 415300, județul Bihor, cod fiscal4348947, telefon : +40259362001, fax: +40359409982, e-mail: primaria@marghita.ro.

   Municipiul Marghita invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 cu modificările și completările ulterioare, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile cultură și sport.

1.Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură și sport pe anul 2023 este prevăzută de art. 6 Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea: bugetul local în valoare de 112.786 lei, pentru următoarele domenii: 18.986 lei pentru domeniul cultură și 93.800 lei pentru domeniul sport.

3. Durata proiectelor: până la data de 31.12.2023.

4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 10 iulie 2023, ora 16,15.

Conform art. 20, alin. 2 din Legea nr. 350/2005, din motive de urgență Municipiul Marghita are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numărului de zile. Neaplicarea accelerării procedurii de selecție a ofertelor ar impiedica implementarea proiectelor în timp util.

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii, nr.1, județul Bihor, la Compartimentul de informare publică al Municipiului Marghita.

6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare în perioada: 11iulie 2023 – 12 iulie 2023 și se vor face în ordinea punctajului obținut de fiecare solicitant, în limita bugetului aprobat.

  Documentația pentru elaborarea proiectelor și informații suplimentare se poate obține de pe website-ul Primarie Municipiului Marghita: https://marghita.ro/language/ro/category/fonduri-nerambursabile/